• Školské akcie 2020/2021

     • Vianočné trhy

      Vianočné trhy

      Stalo sa už krásnou tradíciou, že v predvianočnom období prebiehajú na našej škole vianočné trhy.

      Tento rok boli mimoriadne, bez účasti rodičov, či starých rodičov. No chceli sme v týchto ťažkých chvíľach dopriať aspoň kúsok predvianočnej nálady našim žiakom, a preto za prísnych hygienických a organizačných opatrení sme vytvorili túto predvianočnú zvyklosť trošku neobvyklým spôsobom, no o to srdečnejšie. Žiaci sa veľmi tešili.

       

      Ďakujeme všetkým zúčastneným.

     • Vianočná on-line hodina Anglického jazyka

      Vianočná on-line hodina Anglického jazyka

      Na Vianočnej on-line hodine Anglického jazyka, žiaci prajú všetkým Šťastné a veselé Vianoce - We wish you Merry Christmas .

     • Erasmus+ „Together against dropout“  a „Roots and wings“

      Erasmus+ „Together against dropout“  a „Roots and wings“

      V týchto dňoch na nás dýcha vianočná atmosféra zo všetkých strán, koledy počuť v rádiách i v obchodoch. Aj žiaci našej školy si už trochu mohli vychutnať z tejto sviatočnej nálady pri plnení jednej z úloh našich projektov Erasmus+ s názvom Together against dropout“  a „Roots and wings“. Vyrábali sme Betlehemy, ktoré majú v našej krajine dlhoročnú vianočnú tradíciu, a tiež vianočné pozdravy pre účastníkov projektu. Deti aj v týchto ťažkých Covidom obmedzených podmienkach zhotovili za pomoci p. učiteľa Horvátha, p. učiteľky Radvanovej a koordinátorov projektu krásne vianočné Betlehemy. Žiaci 3.A a 4.A zase za pomoci p. učiteľky Fockovej a p. učiteľky Müllerovej vlastnoručne vyrobili krásne vianočné pozdravy so želaním v anglickom jazyku. Všetky tieto vianočné balíčky už cestujú po Európe, aby mohli potešiť žiakov i učiteľov iných krajín. V mene koordinátorov Erasmus+ projektov chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za úžasnú spoluprácu a popriať

      Šťastné a Veselé Vianoce  

                                                               Merry Christmas

      yesErasmus Vianoce 2020 - fotodokumetácia

     • PYTAGORIÁDA

      PYTAGORIÁDA

      Školské kolo 2020/2021

      Aj v tomto školskom roku sa  na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Prebiehalo on-line, žiaci piateho až deviateho ročníka riešili úlohy z domu a žiaci tretieho a štvrtého ročníka riešili úlohy v škole. Zúčastnilo sa  18 žiakov.

      Úspešní riešitelia:

      P3   Vanda Plošticová  získala 24 bodov

              Jozef Cihan získal  16 bodov

      P4   Dávid Lassú  získal 16 bodov

      P5   Adriána Sopoligová získala 18 bodov

      P6   Emma Timárová získala 22 bodov

              Sabína Plošticová získala 18 bodov

              Katarína Nalevanková získala 17 bodov

       

      Úspešným riešiteľom blahoželáme!

     • Maksík

      Maksík

      Tvorba Maksáčikov

      Naša škola sa aj v tomto roku zapája do matematickej súťaže Maksík. Okrem toho, že šikovní žiaci riešia úlohy, tak nám štvrtákom sa podarilo uspieť aj po výtvarnej stránke v tvorbe Maksáčikov. Miška Spišáková nakreslila krásny obrázok zimnej krajiny, ktorý redaktori vybrali na hlavnú stránku 3. kola Maksíka.

      Miške blahoželáme a tešíme sa  na ďalšie krásne kresby!

       

    • 9.12.2020
     • Workshop: Školská slávnosť 89 / 90

      Workshop: Školská slávnosť 89 / 90

      Žiaci 9. ročníka sa v stredu 9.12.2020 zúčastnili worskshopu, ktorý viedli podobne ako minulý rok, lektori z občianskeho združenie Post Bellum. Keďže sa žiaci 2. stupňa vzdelávajú dištančne, seminár prebiehal online prostredníctvom aplikácie ZOOM.

      Témou worskhopu boli mýty o scializme, život detí v časoch socializmu, Nežná revolúcia 1989 a zmeny, ktoré priniesla. 

      Hlavným poslaním bolo priblížiť deťom dobu, ktorá bola nedemokratická, popierala významné ľudské, občianske, morálne hodnoty a deformovala charaktery ľudí. Prostredníctvom zážitkového učenia aspoňtakto deťom načrtli dobu, v ktorej žili ich rodičia a starí rodičia.

     • Aforizmy

      Aforizmy

      Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sa žiaci deviateho ročníka oboznámili s pojmom aforizmus. Naučili sa, že je to stručný výrok, vďaka ktorému sa možno zamyslieť i zasmiať. Ich úlohou bolo vybrať si jeden z aforizmov a výtvarne ho stvárniť.

      Aforizmy - práce žiakov

    • 7.12.2020
     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

      Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

      Dňa 7.12.2020 prebehlo na našej škole on –line  školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

      Zúčastnilo sa na ňom 23 žiakov rozdelených do dvoch kategórií:  kategória  1A – žiaci 5.-7.ročník

                                          Kategória  1B – žiaci  8.-9.ročník

       

      Na prvých troch miestach sa umiestnili : 1A kategória:

      1.miesto – Ferencziová  Liana

      2.miesto – Plošticová Sabína

      3.miesto – Harbuľáková Laura a Lučaiová Natália

       

                                                                                 1B kategória:

      1.miesto – Nalevanko Dominik

      2.miesto – Pomothyová Kornélia a Vitániová Vanesa

      3.miesto – Madak Richard

      DIPLOMY:

      Diplom na olympiádu v ANJ - výsledky 1

      Diplom na olympiádu v ANJ - výsledky 2

      Diplom na olympiádu v ANJ - výsledky 3

       

    • 4.12.2020
     • Dejepisná olympiáda

      Dejepisná olympiáda

      Školské kolo dejepisnej olympiády

      Tento školský rok sa konalo školské kolo dejepisnej olympiády netradičným spôsobom. Keďže výučba žiakov 2. stupňa prebieha dištančne, žiaci súťažili online prostredníctvom Edupage. Olympiády sa zúčastnilo 24 žiakov 6. až 9. ročníka. Mali sme mnohých úspešných riešiteľov, ale postúpiť do okresného kola môžu len 2 žiaci z každého ročníka.

      Postupujúci žiaci sú:

      Dominik Nalevanko 9.A

      Kornélia Pomothyová 9.A

      Sára Benoövá 8.A

      Tamara Farkašová 8.A

      Sabína Plošticová 6.A

      Katarína Nalevanková 6.B

     • Geografická olympiáda / Školské kolo

      Geografická olympiáda / Školské kolo

      Aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. No tentokrát netradične. Vzhľadom na to, že žiaci druhého stupňa sa vzdelávajú dištančnou formou, školské kolo sme zrealizovali online.
      Do geografickej olympiády sa zapojili žiaci 5. – 9. ročníka. Do okresného kola za každú kategóriu postupuje iba jeden žiak, ktorý sa umiestnil v školskom kole na 1. mieste.
      Do okresného kola postupujú:
      Alex Benö V.A
      Katarína Nalevanková VI.B
      Sofia Skapinyeczová IX.A

     • Matematický klokan

      Matematický klokan

      najväčšia medzinárodná matematická súťaž

       

       

          V júni 2020 sa do súťaže online  zapojilo 30 žiakov

      z našej školy. Zúčastnili sa žiaci  1. až 9. ročníka.

       

      Úspešnými riešiteľmi boli:  

      Marcus Vaňo  - 100% - I.A

      Samuel Havrila – 100% - I.A

      Sabína Lukáčová – 100% - I.A

       

      Dávid Kocai – 100  % -  II.A

      Dávid Lassú – 100 % - III.A

      Zuzka Beneová  – 100 % -  III.A

      Katka Nalevanková –  86,7  % - V.B

      Kornélia Pomothyová – 95,0% - VIII.A

      Samuel Štefán – 72,5 % - IX.A

       

      Žiaci dostali diplom a vecné ceny.


                       Úspešným riešiteľom blahoželáme .

    • 30.11.2020
     • Duálne vzdelávanie

      Duálne vzdelávanie

          Žiaci 8. A a  9. A sa 30.11.2020 zúčastnili online hodiny o duálnom vzdelávaní, kde im bolo vysvetlené, čo je duálne vzdelávanie, čo by to pre nich znamenalo, ako by sa vedeli zapojiť do duálneho vzdelávania. Hodina bola vysielaná naživo cez internet v trvaní 45 minút. Taktiež sa dozvedeli o učebných miestach u zamestnávateľov v Košickom kraji a o výhodách duálneho vzdelávania ako napr. podnikové štipendium, stravné, pracovné oblečenie, nástroje, pomôcky atď. Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické zručnosti priamo u zamestnávateľa. Na stránkach www.dualvkocke.sk a www.potrebyovp.sk sa žiaci dozvedia bližšie informácie o duálnom vzdelávaní.

       

    • 30.11.2020
     • Olympiáda ľudských práv

      Olympiáda ľudských práv

      Dňa 30.11.2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Zúčastnili sa jej všetci žiaci 8. a 9. ročníka. Tento školský rok sa olympiáda konala prostredníctvom online testu, ktorý žiaci vypracovávali prostredníctvom Edupage. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť.

      1. miesto: Sofia Skapinyeczová a Dominik Nalevanko /IX.A/

      2. miesto: Oliver Škulka /IX.A/

      3. Patrik Lipták /VIII.A/

       

      Víťazom srdečne blahoželáme!

    • 12.11.2020
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry sa konala 12. novembra 2020 trochu netradične – online formou. Do olympiády sa zapojili žiaci IX.A, ktorí preukázali svoje vedomosti pri písaní online testu, šikovnosť a kreativitu pri transformácii textu.

      Umiestnenie žiakov

    • 11.11.2020
     • Vojna a mier práce žiakov

      Vojna a mier práce žiakov

      11. november (nazývaný i Deň červených makov)  je pamätným dňom venovaný spomienke na vojnových veteránov. Pripomína sa na celom svete, pretože v tento deň došlo k ukončeniu 1. svetovej vojny. Práve na ňu reagoval svojím literárnym dielom P. O. Hviezdoslav. I žiaci IX.A si prečítali jeho Krvavé sonety a zamýšľali sa nad povahou vojny a mieru. A tak vznikli ich literárne diela.

      Vojna a mier  - práce žiakov