• OZNAM

      Vážení rodičia, milí žiaci.

      Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy a po dohode s riaditeľkou školy vám oznamujeme, že od stredy 7.4.2021 sa obnovuje prezenčný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ pre žiakov 1. stupňa,, žiakov špeciálnych tried a žiakov 2. stupňa, ktorí nemajú vytvorené podmienky na dištančné vzdelávanie (v jednej skupine 5 žiakov + pedagóg). Ostatní žiaci 2. stupňa budú naďalej pokračovať v dištančnom vzdelávaní v súlade s COVID AUTOMATOM.

     • OZ Makovička - 2%


      Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie Makovička. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     • Zápis do I. ročníka

      Základná škola, Veľká Ida 1

      pozýva rodičov a deti na zápis do I. ročníka v školskom roku 2021/2022, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. a 9. apríla 20201 v čase od 8.00 - 15.30. Zápis sa týka detí, ktoré do 31. 8. 2021 dovŕšia šesť rokov.

      Zápisu sa zúčastnia rodičia spolu s deťmi.

      Vzdelávacie možnosti:

  • Tlačivá

  • Zvonenia

   Pondelok 12. 4. 2021
  • Partneri

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 350153