• Nedaj sa, hovor o tom!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Nedaj sa, hovor o tom! predstavenie.

      V rámci projektu Spolu silnejší (Výzva Bezpečnosť a zdravie na školách 2022 financovaná MŠVVaŠ SR), ktorý aktuálne prebieha na našej škole, sme privítali u nás edukatívne multimediálne putovné predstavenie Nedaj sa, hovor o tom! Predstavenie vzniklo po odbornej konzultácii s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach. Je určené pre základné a stredné školy a rieši problematiku šikanovania, rasizmu, fyzického násilia, či kyberšikany.
      Na našej škole sme privítali hercov a účinkujúcich tohto poučného a zaujímavého predstavenia 30. januára 2023. Žiaci ocenili hlavne interaktivitu a aktuálnosť nosných tém predstavenia.

     • Karneval

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Karneval.

      Fašiangový čas prináša zábavu, radosť a veselosť. Karneval je miesto plné fantázie, kde sa spolu v dobrej nálade zabávajú princezné, baletky, anjeli, motýliky, čarodejníci, vojaci, motorkári, futbalisti a mnohé ďalšie rozprávkové bytosti. Detský karneval v tomto čase je milou tradíciou aj na našej škole. Uskutočnil sa 31.01.2023. Zapojili sa triedy od 1. až po 6. ročník. Každá trieda si svoj karneval užívala v triede s triednou pani učiteľkou. Niektorí súťažili, iní tancovali Just dance alebo mali diskotéku, šantili sa s balónmi, či si pripravili párty. Počas 4. vyučovacej hodiny sa všetky masky stretli na chodbe, kde pani zástupkyne a predsedníčka rodičovského združenia p. Nalevanková odmenili najkrajšie masky. Rodičovské združenie pripravilo pre žiakov bufet. Spokojné a rozžiarené očká detí boli odmenou pre všetkých. Víťazné masky boli

     • Svetový deň sporenia

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň sporenia.

      Posledný októbrový deň je Svetovým dňom sporenia. Aj na našej škole sme pri tejto príležitosti pripravili aktivity pre žiakov V.A a VI.A. Na hodine informatiky a matematiky sme sa rozprávali o výhodách a nevýhodách sporenia, o dôležitosti sporenia pre ich vlastnú budúcnosť a o tom, ako zodpovedne narábať s peniazmi. Riešili sme aj pracovné listy zamerané na túto tému a vytvorili sme plagát, kde žiaci nakreslili, na čo všetko oni sporia.

  • Nové tlačivá pre šk. rok 2022/2023

  • Zvonenia

   Štvrtok 9. 2. 2023
  • Partneri

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počet návštev: 1087481