• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Základná škola Veľká Ida na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Základná škola Veľká Ida
    • Telefón
    • hospodárka školy - 055/6992117,

     zástupkyne školy : I. stupeň 0904 111 123,
     II. stupeň 0910 113 124,

     ekonómka - 055/7290640
    • Adresa školy
    • Veľká Ida 1
     04455
     Slovakia
    • Riaditeľ školy
    • Mgr. Terézia Besterciová - riaditeľka školy