•                                      Základná škola Veľká Ida

                       Plán práce školského špeciálneho pedagóga

                                            Školský rok: 2022/2023

                                               PaedDr. Anna Plavková