• Základná škola Veľká Ida

     

     

    Zoznam krúžkov v školskom roku 2022/2023

     

    Meno vedúceho                                                 Názov krúžku                                      Ročník

     

    1. Mgr. Rácová                                              Rozprávkový krúžok                         I. E

    2. Ing. Nalevanková                                      Biblický krúžok                                 III.  + VIII. roč.

    3. Mgr.  Sokoliová                                         Tvorivé dielne                                    I. D

    4. Mgr. Tóth                                                   Výtvarný   krúžok                             I. C

    5. Mgr. Šašala                                                Svet okolo nás                                    I. G

    6. Mgr. Pilipčuková                                       Tvorivé ruky                                      III. B

    7. Mgr.  Čurošová                                          Tvorím, tvoríš, tvoríme                    II. C

    8. Mgr. Müllerová                                          Škola hrou – Fie krúžok                  II. A

    9.Mgr.  Radvanová + PaedDr.Horváth        Letom  svetom                                  II. stupeň

    10. Mgr. Hájeková                                         Remeselníci                                       II. A

    11. Mgr. Fedorová                                         Angličtina hrou – FIE                       III. A

    12. Ing. Stahovcová                                       Matematicko-informatický              V. A + VII. B

    13. Ing. Strýčko                                             Šachový krúžok                                 III. A , IV. A

    14. Mgr. Gorecká                                          Malý muzikant                                   I. a II. stupeň

    15. Mgr. Rajňák                                            Hra na klavíri                                     I. a II. stupeň – A -var.

    16.Mgr.Vasilišin                                            Hra na bicie                                         II. stupeň

    17. Mgr.Timárová                                         Matematika hrou                               VII. –IX. A

    18. Mgr. Gallayová                                       Geoinformatický krúžok                   V. A

    19. Mgr. Sedlák                                             Bedmintonový krúžok                       V. roč.

    20. Mgr. Černá                                              Tvorivé písanie                                   VII. A

    21. Mgr. Sokolová + Mgr. Szabó                  Krúžok ANJ- Erasmus klub             VI. -VIII. roč.

    22. PaedDr.Gálová                                         Čo sa sluší a čo nie                            IX. A

    23. Mgr. Lukáš                                               Športový krúžok                                V. B

    24. Mgr. Hajduková                                       Zahrajko                                            III. ŠT

    25. Mgr. Abošiová                                           Počítačko                                           III.-IV. ŠT

    26. Mgr. Besterciová                                       Zručné deti                                       IV. ŠT

    27. Mgr. Palaščáková                                     Malí kuchári                                     IV –V. A ŠT

    28. Mgr. Mochťáková                                    Čítankovo                                          IV –V. B ŠT

    29. Mgr.Mačáková                                         Vševedko                                            V.-VI. ŠT

    30. Mgr. Sabolová                                           Počítačové hry                                   VI. ŠT

    31. Mgr. Vasilišin                                            Šikovné rúčky                                    II.- V. ŠT

    32.Mgr.  Matta                                                Futbalový krúžok                              I. B a II. B  chlapci