• ZELENÁ ŠKOLA

    • Zelená škola

    • Šk. rok 2023/2024:

     CERTIFIKAČNÁ SLÁVNOSŤ ZELENÝCH ŠKÔL

     CERTIFIKAČNÁ SLÁVNOSŤ ZELENÝCH ŠKÔL - foto

     Zelená škola FUN FACE - video

      

      

     Šk. rok 2022/2023:

     DOKUMENT:          

     Kolégium Zelenej školy 2022/2023                                                                Exkurzia v sosne                       

     ENVIRONMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN ŠKOLY (EAP)

     Zelená škola - pripravované aktivity                                                           

                

     Do projektu Zelená škola sa naša škola prihlásila v školskom roku 2013/2014.Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus. To všetko sa spája s činnosťami, ktoré sú súčasťou najväčšieho ekoprogramu, programu Zelená škola. Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre všetky typy škôl, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom projektu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene. Školy motivujeme k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.