• Zelená škola

   •  

    DOKUMENT:   Environmentálny akčný plán školy                        

    Do projektu Zelená škola sa naša škola prihlásila v školskom roku 2013/2014.Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus. To všetko sa spája s činnosťami, ktoré sú súčasťou najväčšieho ekoprogramu, programu Zelená škola. Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre všetky typy škôl, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom projektu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene. Školy motivujeme k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.