• Novinky

    • Deň narcisov 2024 - 18.4.2024
     • Deň narcisov 2024 - 18.4.2024

     • Milí rodičia a priatelia našej školy,
       

      Liga proti rakovine pomáha na Slovensku onkologickým pacientom a ich blízkym už 34 rokov aj vďaka známej zbierke Deň narcisov, ktorá sa bude konať i prostredníctvom dobrovoľníkov z našej školy už tento štvrtok - 18. apríla. V tento deň, pripnutím kvietku narcisu, môžeme vyjadriť spolupatričnosť onkologickým pacientom a dobrovoľne ich finančne podporiť.

      Na Slovensku ich totiž ročne pribúda približne 40 000 a každý z nás pozná niekoho, koho zasiahlo toto náročné ochorenie.

      Ďakujeme, za vašu spolupatričnosť a podporu.

    • Zážitkové učenie na hodine fyziky
     • Zážitkové učenie na hodine fyziky

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zážitkové učenie na hodine fyziky.

      Pre šiestakov môže byť učenie o hustote látok zábavné a zaujímavé, ak je prezentované formou zážitkov a interaktívnych aktivít. Zážitkové učenie je skvelý spôsob, ako zapojiť študentov do učebného procesu a urobiť hodinu fyziky zaujímavou a interaktívnou.

      Experimentovali sme s objemom a hustotou. Pripravili sme rôzne predmety s rôznymi objemami a hmotnosťami (plast, drevo, guma, železo). Žiaci dané predmety vážili a merali ich objem pomocou odmerných valcov. Zo získaných údajov sme nakoniec dopočítali hustotu daných predmetov.

      Tieto aktivity nielenže umožňujú študentom objavovať a experimentovať s konceptom hustoty, ale aj ich angažujú a umožňujú im pochopiť tento koncept zábavným a zaujímavým spôsobom, zapájajú študentov a umožňujú im skúmať a objavovať svet fyziky okolo seba.

    • Marec – mesiac knihy v ŠKD - 27.3.2024
     • Marec – mesiac knihy v ŠKD - 27.3.2024

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Marec – mesiac knihy v ŠKD.

      Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha - najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Preto sa aktivity k tomuto mesiacu uskutočnili v celej našej škole vrátane školského klubu detí dňa 27.3.2024, s ktorými sme navštívili školskú knižnicu, urobili rôzne rozprávkové kvízy a nakoniec sme vytvorili plagát s našimi obľúbenými rozprávkovými postavičkami.

      Všetkým žiakom v ŠKD sa aktivity páčili a sme radi, že  záujem o knižky tak ešte stále napriek digitálnym technológiám neklesá, a preto touto výzvou chceme motivovať všetkých žiakov, aby čo najviac čítali a neustále prehlbovali  lásku ku knihám.

       

      Mgr. Mária Černá, p. a. Fenčáková a Lukáčová

    • Svetový deň vody - 27.3.2024
     • Svetový deň vody - 27.3.2024

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň vody.

      V mesiaci marec sme neoslavovali len Svetový deň vody, ale aj Svetový deň meteorológie -  23.marca. A práve k príležitosti Svetového dňa meteorológie pripravili žiaci z 5.A triedy jednoduchý projekt, a tak prejavili svoj záujem o počasie a pripomenuli jeho dôležitosť pre našu planétu. Počas piatich dní usilovne monitorovali teploty, pričom zaznamenávali ranné a večerné hodnoty. Ich cieľom bolo nielen zoznámiť sa s praktickými aspektmi meteorológie, ale tiež si vyskúšať, ako vedecké dáta zbierať, analyzovať a prezentovať.

       

      Tento vzdelávací, ale veríme, že aj zábavný projekt im umožnil pozorovať, ako sa teploty líšia nielen v priebehu dňa, ale aj ako sa menia z dňa na deň. Všetky zistené teploty boli starostlivo zakreslené do grafov, čo žiakom umožnilo vizuálne porovnať a diskutovať o týchto zmenách. Táto praktická skúsenosť im poskytla lepšie porozumenie o tom, ako meteorológovia používajú dáta na predpovedanie počasia a ako sa tieto informácie môžu využiť v každodennom živote.

       

    • Rómsky Hviezdoslavov Kubín - 27.3.2024
     • Rómsky Hviezdoslavov Kubín - 27.3.2024

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Rómsky Hviezdoslavov Kubín.

      Dňa 27.3.2024 sa v priestoroch našej školy uskutočnila každoročná recitačná súťaž s názvom ,,Rómsky Hviezdoslavov Kubín“. V tejto súťaži sa súťažilo v kategóriách poézie a prózy a to v rámci 1. a 2. stupňa a ŠT.  Výsledky súťaže sú nasledovné:

       

      1. miesto:  Nelly Horváthová (4.A), Jazmína Matová (7.B), Laura Horváthová (5.A)

       

      2. miesto: Róbert Horváth (5. ŠT), Jozef Horváth (5.A), Slávka Janová (7.B)

       

      3. miesto:  Evka Csiszárová (4.B), Patrik Horváth (6.A), Martina Kančiová (7.A)

       

                  Všetkým umiestneným žiakom srdečne blahoželáme a veríme, že sa v ďalšom  školskom roku na tejto súťaži stretneme ešte vo väčšom množstve. Zároveň ďakujeme našim učiteľom za čas venovaný príprave našich recitátorov, ako aj vedeniu školy za podporu pred súťažou.

       

                                        Mgr. Mária Černá, Mgr. Monika Sabolová, Mgr. Erika Rácová

    • Hodina deťom - 21.3.2024
     • Hodina deťom - 21.3.2024

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodina deťom.

      21. 3. 2024 sa uskutočnila celoslovenská charitatívna zbierka Hodina deťom. Výnos je určený na pomoc deťom z jednorodičovských rodín, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Zbierku každoročne už viac ako 21 rokov organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Naši žiaci a samozrejme aj vy ste prispeli v tejto peknej akcii.

      Veľmi pekne ďakujeme za vašu pomoc a solidaritu!

       

    • Exkurzia NR SR - 22.3.2024
     • Exkurzia NR SR - 22.3.2024

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia NR SR.

      V piatok 22.3.2024 sme sa so žiakmi vybrali na návštevu Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Po dlhej ceste vlakom sme si pozreli Grasalkovičov palác, Dóm sv. Martina, Bratislavský hrad. V národnej rade nás čakal sprievodca, ktorý nás prevádzal budovou a zodpovedal všetky otázky. Pozreli sme si večerné historické centrum a v skorých ranných hodinách sme sa unavení, ale spokojní s výletom vrátili domov.