• Volejbal - krajské kolo

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Volejbal krajské kolo.

     Krajské kolo v 4 - kovom volejbale dievčat, ktoré sa uskutočnilo v Spišskej Novej Vsi, preverilo úroveň zručnosti našich dievčat v tejto športovej hre. Naše žiačky preukázali dobrú hernú úroveň, bojovnosť, túžbu po víťazstve a vzorne reprezentovali našu školu. Na súťaži sa zúčastnili žiačky: Nikola Lukáčová, Karolína Tilimonová, Lenka Kočišová, Patrícia Staňová, Evelin Pomothyová, Gabriela Lukáčová, Natália Lučaiová a Vanesa Ďurčová.

    • Florbal + video :-)

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Florbal.

     Okresné kolo vo florbale žiačok nám prinieslo potešenie v podobe 3. miesta, ktoré si vybojovali naše žiačky Nikola Lukáčová, Lenka Kočišová, Karolína Tilimonová, Patrícia Staňová, Evelín Pomothyová, Natália Lučaiová, Alexandra Mižáková, Gabriela Lukáčová, Vanesa Ďurčová a Rebeka Budaiová. Touto cestou im gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     VIDEO: Oslava :-)

    • Deň Rómov

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Rómov.

     Už tradične si pripomíname Medzinárodný deň Rómov 8. apríla. Pri tejto príležitosti si žiaci druhého stupňa vypočuli zaujímavú prezentáciu o ťažkom živote Rómov v minulosti, svoje poznatky si vyskúšali v tematickom kvíze. Tento deň bol sprevádzaný aj aktivitami ako varením tradičných jedál, maľovaním a kreslením plagátov, či počúvaním a spievaním Rómskej hymny.

      

    • Informatívne rodičovské združenie

    • Vážení rodičia, dňa 20. 4. 2022 (streda) sa uskutoční informatívne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v čase od 13.30 do 15.30 hod. Triedni učitelia Vám radi poskytnú informácie, ktoré sa týkajú prospechu a správania Vašich detí.

    • Veľkonočné prázdniny

    • Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že veľkonočné prázdniny začínajú 14.04.2022 /štvrtok/ a končia 19.04.2022 /utorok/. Nástup do školy po prázdninách je 20.04.2022 /streda/.