• Výsledky:

   • Vyhodnotenie:

    winkŠKOLSKÉ KOLO ŠPANIELSKEJ OLYMPIÁDY - výsledky

    ..........................................................................................................................................................................................................

    yesŠkolské kolo Pytagoriády

    .....................................................................................................................................................................

    smileyŠkolské kolo Technickej olympiády

    .....................................................................................................................................................................

    enlightenediBobor 2022

    .....................................................................................................................................................................

    yesGeografická olympiáda

    .....................................................................................................................................................................

    smileyOlympiáda ľudských práv

    ....................................................................................................................................................................

    enlightenedOlympiáda zo slovenského jazyka

    ....................................................................................................................................................................

    yesSlávik Slovenska 2022

    ..........................................................................................................................................................................................................

    yesHviezdoslavov Kubín /školské kolo/

    ....................................................................................................................................................................

    smileyTýždeň slovenských knižníc

    yesYPSILON – slovina je hra

    ....................................................................................................................................................................

    enlightenedExpert Geniality Show 2022

    winkOkresné kolo geografickej olympiády 2021/2022

    ....................................................................................................................................................................

    smileyRuské slovo – krajské kolo

    ....................................................................................................................................................................

    enlightenedŠkolské kolo Technickej olympiády 2021

    yesiBobor 2021

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    yesGeografická olympiáda - vyhodnotenie šk.kola 2021/2022

    yesMatematický klokan - 2021

    yesVÝSLEDKY - Komparo 4. roč. a 6. roč. - 2021

    yesVÝSLEDKY - Komparo 8. roč.a 9. roč. - 2021

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Puškinov pamätník- celoslovenské kolo

    Finálová súťaž celoslovenského kola v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku Puškinov pamätník sa tradične koná v Lučenci. V tomto roku to bolo symbolicky 6.júna - v deň výročia narodenia najvýznamnejšieho ruského spisovateľa A.S. Puškina.

     Z výberového kola,  ktoré prebehlo online, sa do finálového( traja z kategórie), dostala aj žiačka našej školy-  Gabriela Lukáčová, 6.A trieda, ktorá si odrecitovala pekné 3.miesto v kategórii próza základné školy.

    O konečnom poradí v umeleckom prednese poézie a prózy rozhodla porota, predsedom ktorej bol prvý slovenský kozmonaut  Ivan Bella.

    V rámci finálového literárneho galavečera vystúpili aj známi slovenskí umelci: Martin Babjak (operný spevák), Otokar Klein (operný spevák), Eva Horňáková (sopranistka), Viliam Švec (spevák), Beáta Dubasová (popová speváčka), Ondrej Kandráč (huslista a spevák)... Programom sprevádzala moderátorka Iveta Malachovská.

    Gabike srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

                                                

                                                                                                                                       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                                                                              PaedDr. Agnesa Gálová

     

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Okresné kolo Pytagoriády

     V  roku  2021 sa do súťaže online okresného kola  Pytagoriády

      zapojilo 7 žiakov z našej školy. Zúčastnili sa žiaci  od 3. až 6. ročníka.

    Úspešnými riešiteľmi boli:                                               

    Vanda Plošticová  - 31. miesto - III.A

    Dávid Lassú – 4. miesto  - IV.A

    Adriána Sopoligová – 32. miesto – V.A

    Emma Timárová – 8. miesto – VI.A

    Katka Nalevanková –  5.miesto - VI.B

    Úspešným riešiteľom blahoželáme .

    -----------------------------------------------------------------------------------
    Biologická olympiáda - okresné kolo konané 8. 2. 2021 online formou
    na 3. mieste sa umiestnil Dominik Nalevanko - žiak 9. A triedy
    na 5. mieste sa umiestnila Kornélia Pomothyová - žiačka 9. A triedy
    Gratulujeme !!!

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Geografická olympiáda - okresné kolo konané online formou
    Veľmi nás teší, že aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do riešenia 
    geografickej olympiády. Pre mimoriadnu pandemickú situáciu sa súťaž v tomto 
    školskom roku koná online formou. Zo školského kola na okresnú úroveň 
    postúpili siedmi súťažiaci, pričom štyria sa stali úspešnými riešiteľmi: 
    Katarína Nalevanková, VI.B
    Evelin Pomothyová, VI.B
    Patrícia Staňová, VIII.A
    Emma Timárová. VI.A.
    Spomedzi nich obsadila 2. miesto Emma Timárová v kategórii G (6. – 7. ročník), 
    čím postupuje do krajského kola geografickej olympiády.
    Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za odhodlanie súťažiť a úspešným 
    riešiteľom srdečne blahoželáme! Svojím výkonom zaiste motivujú ostatných 
    spolužiakov k zlepšovaniu samých seba.

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ruské slovo- krajské kolo
    
    Aj tohto roku sme sa zúčastnili krajského kola súťaže Ruské slovo, 
    ktoré prebehlo netradičným spôsobom- online. Našu školu reprezentovali žiaci:
    Samuel Kuzma- 6.B- poézia- 3.miesto
    Ivana Berdisová- 9.A- poézia
    Ivanke a Samkovi sa chcem poďakovať za vynaložené úsilie pri online nácviku 
    a za ochotu nacvičovať online kedykoľvek- aj počas Vianoc a vianočných prázdnin...
    Ďakujeme a tešíme sa, snáď, o rok.
    PaedDr.Agnesa Gálová

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Školské kolo Technickej olympiády
    
    Aj v školskom roku 2020/21 sa v októbri na našej škole uskutočnilo 
    školské kolo Technickej olympiády. 
    Úspešnými riešiteľmi v kategórii A (8. - 9. roč.) sa stali: 
    1. Dominik Nalevanko 
    2. Kornélia Pomothyová
    Úspešnou riešiteľkou v kategórii B (5. - 7. roč.) sa stala: 
    1. Emma Timárová.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Okresné kolo Technickej olympiády
    
    Úspešní riešitelia sa zúčastnili okresného kola, ktoré sa konalo formou online dňa 26.11.2020. 
    V kategórii A (8. – 9.roč.) sa umiestnili na druhom nepostupujúcom mieste:
    Dominik Nalevanko
    Kornélia Pomothyová
    V kategórii B (5. – 7.roč.) zvíťazila: 
    1. Emma Timárová
    Víťazka postupuje do krajského kola TO.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Krajské kolo Technickej olympiády
    
    Víťazka okresného kola Technickej olympiády Emma Timárová sa zúčastnila krajského kola,
    ktoré sa konalo formou online dňa 3.2.2021, kde sa umiestnila:
    V kategórii B (5. – 7.roč.): na 4. – 5. mieste
    Srdečne gratulujeme!

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Okresné kolo Matematickej olympiády

    Dňa 27.1.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády formou online. Našu školu reprezentovali:

    Leonard Balint  IX.A

    Kornélia Pomothyová  IX.A

    Obidvaja súťažiaci sú úspešnými riešiteľmi okresného kola. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------