• Žiaci

  • Zoznam žiakov IX.A triedy v školskom roku 2022/2023

    • M B
    • M BIII. C
    • J H
    • J HIII. C
    • A H
    • A HII. D
    • D H
    • D HII. D
    • K H
    • K HII. D
    • R H
    • R HII. C
    • J H
    • J HIII. B
    • R H
    • R HIII. B
    • A J
    • A JII. B
    • D J
    • D JII. D
    • M J
    • M JIII. B
    • D J
    • D JII. C
    • J J
    • J JIII. B
    • A K
    • A KII. D
    • D K
    • D KII. D
    • A M
    • A MIII. C
    • J M
    • J MIII. B
    • I Ž
    • I ŽII. C
    • M Č
    • M ČIII. B
    • P G
    • P GII. D
    • F H
    • F HIII. B
    • M H
    • M HIII. B
    • R H
    • R HIII. C
    • A H
    • A HIII. B
    • M H
    • M HIII. B
    • L J
    • L JII. C
    • R J
    • R JIII. C
    • L J
    • L JIII. C
    • F K
    • F KII. B
    • P M
    • P MIII. A
    • A M
    • A MIII. B
    • L M
    • L MIII. B
    • E M
    • E MIII. B
    • M M
    • M MIII. B
    • S M
    • S MIII. B
    • A T
    • A TIII. B
    • F C
    • F CIII. B
    • P Ž
    • P ŽIII. A
    • V Č
    • V ČIII. C
    • E H
    • E HII. D
    • N H
    • N HII. C
    • T H
    • T HIII. B
    • M H
    • M HIII. C
    • N H
    • N HII. C
    • J J
    • J JII. C
    • P J
    • P JII. C
    • S J
    • S JIII. C
    • B M
    • B MII. C
    • R M
    • R MII. C
    • M M
    • M MII. D
    • A P
    • A PII. C
    • T B
    • T BIV. A
    • N B
    • N BIV. A
    • V B
    • V BIV. A
    • V C
    • V CIV. A
    • N Č
    • N ČIV. A
    • D F
    • D FIV. A
    • H H
    • H HIV. A
    • K H
    • K HIV. B ŠT
    • N H
    • N HIV. A
    • Z H
    • Z HIV. A
    • D J
    • D JIV. A
    • M J
    • M JIV. A
    • A K
    • A KI. A
    • L K
    • L KI. A
    • L M
    • L MIV. A
    • M M
    • M MIV. A
    • L M
    • L MIV. A
    • S M
    • S MIV. A
    • N M
    • N MII. C
    • R B
    • R BIII. C
    • D C
    • D CII. E
    • J C
    • J CIV. A
    • M Č
    • M ČIV. B ŠT
    • A H
    • A HIV. B ŠT
    • D H
    • D HIV. A ŠT
    • R H
    • R HIV. B ŠT
    • T H
    • T HIV. A
    • V H
    • V HIV. A
    • J H
    • J HIV.- V. ŠT
    • L H
    • L HIII. C
    • N J
    • N JIII. C
    • F K
    • F KIII. ŠT
    • M M
    • M MIV. A ŠT
    • T M
    • T MIII. C
    • S M
    • S MIII. ŠT
    • M M
    • M MIII. C
    • V M
    • V MIII. C
    • Z P
    • Z PIV. A
    • D R
    • D RIV. A
    • M R
    • M RIV. A
    • J T
    • J TIV. C
    • F T
    • F TIV. C
    • A C
    • A CIII. ŠT
    • L H
    • L HII. A
    • N H
    • N HIII. ŠT
    • N H
    • N HIII. C
    • D H
    • D HIII. C
    • E H
    • E HII. - V. ŠT
    • M H
    • M HIV. B ŠT
    • M H
    • M HIII. C
    • M H
    • M HIII. ŠT
    • S H
    • S HII. C
    • D J
    • D JIII. ŠT
    • A J
    • A JIV. A ŠT
    • B J
    • B JIV. A ŠT
    • Ľ J
    • Ľ JII. - V. ŠT
    • O K
    • O KI. A
    • V M
    • V MIII. ŠT
    • J M
    • J MII. C
    • B M
    • B MII. C
    • V M
    • V MIII. ŠT
    • O M
    • O MIII. ŠT
    • J T
    • J TIII. ŠT
    • D B
    • D BV. A
    • P B
    • P BV. A
    • L C
    • L CV. A
    • S F
    • S FV. A
    • S H
    • S HV. A
    • J H
    • J HV. A
    • A H
    • A HV. A
    • M H
    • M HII. - V. ŠT
    • V H
    • V HV. A
    • A H
    • A HV. A
    • L H
    • L HV. A
    • A J
    • A JV. A
    • L J
    • L JV. A
    • S J
    • S JV. A
    • S J
    • S JII. E
    • K K
    • K KV. A
    • S L
    • S LV. A
    • S L
    • S LV. A
    • K M
    • K MIV. C
    • M M
    • M MIV. C
    • V Š
    • V ŠV. A
    • M T
    • M TV. A
    • M V
    • M VV. A
    • T V
    • T VV. A
    • E C
    • E CIV. B
    • M Č
    • M ČIV. B
    • R H
    • R HIV. B ŠT
    • D H
    • D HIV. B
    • J H
    • J HIV. B
    • M H
    • M HIV. B
    • N H
    • N HIV. B
    • V H
    • V HIV. B
    • X H
    • X HIV. C
    • D J
    • D JIV. B
    • P J
    • P JIV. C
    • A J
    • A JIV. B
    • D J
    • D JIV. B ŠT
    • E J
    • E JIV. B
    • K J
    • K JIV. B ŠT
    • R K
    • R KIV. B
    • J K
    • J KIV. B
    • A M
    • A MIV. C
    • J M
    • J MIV. B
    • J M
    • J MIV. C
    • N M
    • N MIV. B
    • J M
    • J MIV. B
    • J M
    • J MIV. B
    • M M
    • M MIV. B
    • Š M
    • Š MIV. B
    • I T
    • I TIV. B
    • J B
    • J BV. ŠT
    • N C
    • N CIV. C
    • J Č
    • J ČV. ŠT
    • A H
    • A HIV.- V. ŠT
    • K H
    • K HIV.- V. ŠT
    • R H
    • R HV. ŠT
    • R H
    • R HV. ŠT
    • V H
    • V HIV. C
    • D H
    • D HV. ŠT
    • L H
    • L HIV. A ŠT
    • L H
    • L HIV. A ŠT
    • L H
    • L HIV. C
    • A J
    • A JV. ŠT
    • K J
    • K JV. ŠT
    • T J
    • T JV. ŠT
    • M K
    • M KV. ŠT
    • D M
    • D MV.- VI. ŠT
    • A M
    • A MIV.- V. ŠT
    • L M
    • L MIV. A ŠT
    • S M
    • S MV.- VI. ŠT
    • L M
    • L MIV. A ŠT
    • K M
    • K MIV.- V. ŠT
    • C M
    • C MII. - V. ŠT
    • A M
    • A MIV.- V. ŠT
    • S T
    • S TIV. A ŠT
    • P T
    • P TIV. B ŠT
    • K H
    • K HVI.- VIII. A ŠT
    • M H
    • M HVI.- VIII. A ŠT
    • A J
    • A JVI.- VIII. A ŠT
    • D K
    • D KIV.- V. ŠT
    • Ľ M
    • Ľ MV. ŠT
    • D M
    • D MIV.- V. ŠT
    • V M
    • V MIV.- V. ŠT
    • A M
    • A MV. ŠT
    • Š M
    • Š MIV.- V. ŠT
    • K T
    • K TVI.- VIII. A ŠT
    • B B
    • B BVI. A
    • K B
    • K BVI. A
    • J C
    • J CVI. A
    • P C
    • P CVI. - VIII. B ŠT
    • N Ď
    • N ĎVI. A
    • P H
    • P HVI. A
    • V H
    • V HVI. A
    • V I
    • V IVI. A
    • K J
    • K JVI. A
    • K K
    • K KVI. A
    • T K
    • T KVI. A
    • D K
    • D KVI. A
    • D K
    • D KVI. A
    • M M
    • M MIV. B
    • N P
    • N PVI. A
    • M S
    • M SVI. A
    • D S
    • D SVI. A
    • O S
    • O SVI. A
    • M T
    • M TVI. - VIII. B ŠT
    • T V
    • T VVI. A
    • F B
    • F BVI. B
    • D C
    • D CVI. A
    • M C
    • M CVI. B
    • M Č
    • M ČVI. B
    • D H
    • D HVI. B
    • V H
    • V HVI. B
    • A H
    • A HIV. B ŠT
    • K H
    • K HVI. A
    • M H
    • M HVI. B
    • T H
    • T HVI. B
    • A J
    • A JVI. B
    • E J
    • E JVI. B
    • S J
    • S JVI. B
    • V J
    • V JVI. B
    • H M
    • H MVI. B
    • M M
    • M MVI. A
    • A M
    • A MIV. C
    • A M
    • A MVI. B
    • Z M
    • Z MVI.- VIII. A ŠT
    • L M
    • L MVI. B
    • O P
    • O PVI. A
    • B P
    • B PVI. B
    • B B
    • B BVI. A
    • D H
    • D HIV. C
    • D H
    • D HVI. B
    • S H
    • S HV. ŠT
    • V H
    • V HIV. C
    • A H
    • A HVI. B
    • D H
    • D HIV. C
    • M H
    • M HVI.- VIII. A ŠT
    • A J
    • A JVI. B
    • D J
    • D JVI. A
    • K J
    • K JIV.- V. ŠT
    • Š J
    • Š JIV. A ŠT
    • M J
    • M JIV. C
    • S K
    • S KVI.- VIII. A ŠT
    • M M
    • M MIV.- V. ŠT
    • G M
    • G MIV. C
    • N M
    • N MII. - V. ŠT
    • J M
    • J MVI.- VIII. A ŠT
    • F T
    • F TIV. C
    • M Ž
    • M ŽVI.- VIII. A ŠT
    • M C
    • M CV.- VI. ŠT
    • E H
    • E HV.- VI. ŠT
    • M J
    • M JV.- VI. ŠT
    • D J
    • D JV.- VI. ŠT
    • S K
    • S KV.- VI. ŠT
    • V M
    • V MV.- VI. ŠT
    • Z M
    • Z MV.- VI. ŠT
    • A M
    • A MV.- VI. ŠT
    • E M
    • E MV.- VI. ŠT
    • D H
    • D HVI. - VIII. B ŠT
    • E J
    • E JVI. - VIII. B ŠT
    • D J
    • D JVI. - VIII. B ŠT
    • Z M
    • Z MII. - V. ŠT
    • F T
    • F TVI. - VIII. B ŠT
    • K B
    • K BVII. - VIII. ŠT
    • S H
    • S HVII. - VIII. ŠT
    • J H
    • J HVII. - VIII. ŠT
    • A J
    • A JV.- VI. ŠT
    • D M
    • D MVII. - VIII. ŠT
    • M Ž
    • M ŽVII. - VIII. ŠT
    • O J
    • O JVII. - VIII. ŠT
    • J K
    • J KVI. - VIII. B ŠT
    • I M
    • I MVII. - VIII. ŠT
    • O M
    • O MVI. - VIII. B ŠT
    • Z B
    • Z BVII. A
    • E B
    • E BVII. A
    • H C
    • H CVII. A
    • L C
    • L CVII. A
    • R Č
    • R ČVII. A
    • I H
    • I HVII. A
    • K H
    • K HVII. B
    • M H
    • M HVII. B
    • M K
    • M KVII. A
    • N K
    • N KVII. A
    • S K
    • S KVII. A
    • F K
    • F KVII. A
    • M L
    • M LVII. A
    • K M
    • K MVII. B
    • D M
    • D MVII. A
    • V M
    • V MVI. - VIII. B ŠT
    • E M
    • E MVI. B
    • M S
    • M SVII. A
    • Z S
    • Z SVII. A
    • V V
    • V VVII. A
    • V V
    • V VVII. A
    • K Z
    • K ZVII. A
    • S B
    • S BVII. B
    • Z B
    • Z BVII. B
    • V C
    • V CVI. B
    • D Č
    • D ČVII. B
    • T T
    • T TVI. B
    • S H
    • S HVII. B
    • V H
    • V HVII. B
    • E J
    • E JVII. B
    • L J
    • L JVI. B
    • L J
    • L JVII. B
    • S J
    • S JVII. B
    • L J
    • L JVII. B
    • M J
    • M JVII. A
    • N J
    • N JVII. B
    • S J
    • S JVII. B
    • L M
    • L MVII. B
    • J M
    • J MVII. B
    • A M
    • A MVII. B
    • L M
    • L MVII. A
    • M M
    • M MVII. B
    • L M
    • L MVI. B
    • S T
    • S TVII. A
    • V T
    • V TVII. B
    • N Č
    • N ČVI.- VIII. A ŠT
    • M H
    • M HVI.- VIII. A ŠT
    • Z H
    • Z HVII. - VIII. ŠT
    • N H
    • N HVII. - VIII. ŠT
    • A J
    • A JVII. - VIII. ŠT
    • A M
    • A MVI.- VIII. A ŠT
    • J M
    • J MVII. - VIII. ŠT
    • F T
    • F TVII. - VIII. ŠT
    • V B
    • V BVIII. A
    • T B
    • T BVIII. A
    • B B
    • B BVIII. A
    • A B
    • A BVIII. A
    • B B
    • B BVIII. A
    • M C
    • M CVIII. A
    • N C
    • N CVIII. A
    • D F
    • D FVIII. A
    • J H
    • J HVIII. A
    • A J
    • A JVI. A
    • L J
    • L JVI. A
    • V J
    • V JVIII. A
    • V K
    • V KVIII. A
    • P K
    • P KVIII. A
    • K R
    • K RVIII. A
    • A L
    • A LVIII. A
    • A M
    • A MVIII. A
    • A S
    • A SVIII. A
    • T T
    • T TVIII. A
    • M C
    • M CVII. B
    • D H
    • D HVIII. B
    • E H
    • E HVIII. B
    • F H
    • F HVIII. B
    • M H
    • M HVIII. B
    • A H
    • A HVIII. B
    • V H
    • V HVIII. B
    • J J
    • J JVII. B
    • K J
    • K JVII. B
    • M J
    • M JVII. B
    • R J
    • R JVIII. B
    • S J
    • S JVIII. B
    • D J
    • D JVII. B
    • L J
    • L JVIII. B
    • L J
    • L JVIII. B
    • V J
    • V JVIII. B
    • D M
    • D MVIII. B
    • K M
    • K MVIII. B
    • M M
    • M MVIII. B
    • F T
    • F TVIII. B
    • M B
    • M BIX. A
    • M C
    • M CIX. A
    • T C
    • T CIX. A
    • L F
    • L FIX. A
    • L H
    • L HIX. A
    • T H
    • T HIX. A
    • K H
    • K HVIII. B
    • J H
    • J HIX. A
    • M L
    • M LIX. A
    • N L
    • N LIX. A
    • G L
    • G LIX. A
    • M M
    • M MIX. A
    • V S
    • V SIX. A
    • D Š
    • D ŠIX. A
    • E T
    • E TIX. A
    • M Ž
    • M ŽIX. A
    • D B
    • D BIX. B
    • M C
    • M CIX. B
    • V Ď
    • V ĎIX. B
    • M G
    • M GIX. B
    • V H
    • V HIX. B
    • S I
    • S IIX. B
    • E J
    • E JIX. B
    • S K
    • S KIX. B
    • E M
    • E MIX. B
    • A M
    • A MIX. B
    • K N
    • K NIX. B
    • E P
    • E PIX. B
    • L S
    • L SIX. B
    • L S
    • L SIX. B
    • D S
    • D SIX. B
    • F V
    • F VIX. B
    • R V
    • R VIX. B
    • F Z
    • F ZIX. B
    • T C
    • T CIX. B
    • P Č
    • P ČIX. B
    • S J
    • S JVIII. A
    • K M
    • K MVIII. B
    • K B
    • K BI. A
    • V B
    • V BI. A
    • R B
    • R BI. A
    • M B
    • M BI. A
    • N C
    • N CI. A
    • M C
    • M CI. A
    • B C
    • B CI. A
    • S C
    • S CI. A
    • G Č
    • G ČI. A
    • D Č
    • D ČI. A
    • S Ď
    • S ĎI. A
    • K J
    • K JI. A
    • B M
    • B MI. A
    • M M
    • M MI. A
    • T N
    • T NI. A
    • V P
    • V PI. A
    • S R
    • S RI. A
    • R Ž
    • R ŽI. A
    • K B
    • K BI. B
    • T B
    • T BI. B
    • P B
    • P BI. B
    • D B
    • D BI. B
    • D H
    • D HI. B
    • E H
    • E HI. B
    • B H
    • B HI. B
    • D H
    • D HI. B
    • J H
    • J HI. B
    • N H
    • N HI. B
    • S H
    • S HI. B
    • D J
    • D JI. B
    • J J
    • J JI. B
    • K J
    • K JI. B
    • M J
    • M JI. B
    • J J
    • J JI. B
    • K K
    • K KI. B
    • O K
    • O KI. B
    • A K
    • A KI. B
    • S M
    • S MI. B
    • D M
    • D MI. B
    • K M
    • K MI. B
    • A P
    • A PI. B
    • L T
    • L TI. B
    • T Ž
    • T ŽI. B
    • T B
    • T BI. C
    • T C
    • T CI. C
    • B H
    • B HI. C
    • E H
    • E HI. C
    • E H
    • E HI. C
    • A H
    • A HI. C
    • B H
    • B HI. C
    • E H
    • E HI. C
    • L H
    • L HI. C
    • S H
    • S HI. C
    • H H
    • H HI. C
    • M H
    • M HI. C
    • Ž H
    • Ž HI. C
    • D J
    • D JI. C
    • D J
    • D JI. C
    • M J
    • M JI. C
    • O J
    • O JI. C
    • S J
    • S JI. C
    • V J
    • V JI. C
    • V J
    • V JI. C
    • K K
    • K KI. C
    • O M
    • O MI. C
    • M M
    • M MI. C
    • A M
    • A MI. C
    • S M
    • S MI. C
    • K T
    • K TI. C
    • N Č
    • N ČI. D
    • K D
    • K DI. D
    • T G
    • T GI. D
    • K H
    • K HI. D
    • K H
    • K HI. D
    • T H
    • T HI. D
    • V H
    • V HI. D
    • R H
    • R HI. D
    • A J
    • A JI. D
    • D J
    • D JI. D
    • S J
    • S JI. D
    • A J
    • A JI. D
    • R J
    • R JI. D
    • V K
    • V KI. D
    • M M
    • M MI. D
    • V M
    • V MI. D
    • M M
    • M MI. D
    • R M
    • R MI. D
    • K M
    • K MI. D
    • L M
    • L MI. D
    • V M
    • V MI. D
    • J T
    • J TI. D
    • O T
    • O TI. D
    • K T
    • K TI. D
    • O T
    • O TI. D
    • O B
    • O BII. A
    • M B
    • M BII. A
    • D B
    • D BII. A
    • A C
    • A CII. A
    • J C
    • J CII. A
    • P Č
    • P ČII. A
    • D Č
    • D ČII. A
    • K F
    • K FII. A
    • A H
    • A HII. A
    • F H
    • F HII. A
    • I H
    • I HII. A
    • M H
    • M HII. A
    • E J
    • E JII. A
    • E K
    • E KII. A
    • A K
    • A KII. A
    • S K
    • S KII. A
    • K M
    • K MII. A
    • L M
    • L MII. A
    • D N
    • D NII. A
    • N P
    • N PII. A
    • N S
    • N SII. A
    • S U
    • S UII. A
    • N V
    • N VII. A
    • S B
    • S BII. B
    • J B
    • J BII. B
    • A C
    • A CII. B
    • B C
    • B CII. B
    • A Č
    • A ČII. B
    • E F
    • E FII. B
    • J H
    • J HII. B
    • J H
    • J HII. B
    • L H
    • L HII. B
    • R H
    • R HII. B
    • R H
    • R HII. B
    • A J
    • A JII. B
    • D J
    • D JII. B
    • S J
    • S JII. B
    • D J
    • D JII. B
    • M J
    • M JII. B
    • M K
    • M KII. B
    • K K
    • K KII. B
    • J M
    • J MII. B
    • S M
    • S MII. B
    • A M
    • A MII. B
    • B M
    • B MII. B
    • E M
    • E MII. B
    • M M
    • M MII. B
    • N M
    • N MII. B
    • A B
    • A BII. C
    • F H
    • F HII. C
    • D J
    • D JII. C
    • J J
    • J JII. C
    • M J
    • M JII. C
    • M J
    • M JII. C
    • K M
    • K MII. C
    • K M
    • K MII. C
    • E M
    • E MII. C
    • J M
    • J MII. C
    • S P
    • S PII. C
    • K B
    • K BII. D
    • I Č
    • I ČII. D
    • N H
    • N HII. D
    • K H
    • K HII. D
    • N H
    • N HII. D
    • A H
    • A HII. D
    • E H
    • E HII. D
    • M H
    • M HII. D
    • Z H
    • Z HII. D
    • D J
    • D JII. D
    • M J
    • M JII. D
    • M K
    • M KII. D
    • R K
    • R KII. D
    • K M
    • K MII. D
    • K M
    • K MII. D
    • M M
    • M MII. D
    • K T
    • K TII. D
    • N T
    • N TII. D
    • B B
    • B BII. E
    • D B
    • D BII. E
    • M B
    • M BII. E
    • S B
    • S BII. E
    • M C
    • M CII. E
    • S Č
    • S ČII. E
    • J Č
    • J ČII. E
    • A H
    • A HII. E
    • J H
    • J HII. E
    • T H
    • T HII. E
    • J H
    • J HII. E
    • S J
    • S JII. E
    • B J
    • B JII. E
    • L J
    • L JII. E
    • M J
    • M JII. E
    • N J
    • N JII. E
    • J M
    • J MII. E
    • M M
    • M MII. E
    • H M
    • H MII. E
    • V M
    • V MII. E
    • J M
    • J MII. E
    • D T
    • D TII. E
    • M T
    • M TII. E
    • B B
    • B BIII. A
    • R C
    • R CIII. A
    • M Č
    • M ČIII. A
    • T F
    • T FIII. A
    • S F
    • S FIII. A
    • N H
    • N HIII. A
    • T K
    • T KIII. A
    • L M
    • L MIII. A
    • M M
    • M MIII. A
    • O N
    • O NIII. A
    • R S
    • R SIII. A
    • N S
    • N SIII. A
    • E S
    • E SIII. A
    • L S
    • L SIII. A
    • E Š
    • E ŠIII. A
    • K T
    • K TIII. A
    • Š T
    • Š TIII. A
    • E Z
    • E ZIII. A
    • M H
    • M HIII. B
    • S H
    • S HIII. C
    • M P
    • M PIV. A
    • G V
    • G VIV. A
    • M J
    • M JIV. A ŠT
    • F B
    • F BIV. B
    • N L
    • N LIV. B
    • J J
    • J JIV. B ŠT
    • P M
    • P MIV. C
    • S M
    • S MIV. C
    • K H
    • K HII. - V. ŠT
    • V K
    • V KII. - V. ŠT
    • F H
    • F HIV.- V. ŠT
    • B H
    • B HV. A
    • K J
    • K JV. A
    • S M
    • S MV. A
    • N T
    • N TV. A
    • A S
    • A SVI. A
    • J B
    • J BVI. B