• ERASMUS+ Virtuálna mobilita 15.3.2022 - 18.3.2022

    FOTO: My hero/Môj hrdina 18.3.2022

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    FOTO: Výroba jednotnej mapy zúčastnených krajín projektu 17.3.2022

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    FOTO: My family and my traces in my country 16.3.2022

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    FOTO: ERASMUS+ 15.3.2022

    VIDEO: Virtuálna mobilita

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Nový školský rok 2021/2022 sa nám už nezadržateľne blíži a s ním aj pokračovanie našich erasmusových projektov. Dňa 26. augusta 2021 sme sa zúčastnili online stretnutia s našimi zahraničnými partnermi (z Poľska, Nórska, Švédska, Rumunska a Českej republiky) z projektu „ROOTS AND WINGS“. Všetci sme sa opäť radi v zdraví stretli, i keď len v online podobe.

    Výsledkom nášho stretnutia bolo dohodnutie si termínu našej 1. virtuálnej mobility, ktorú organizuje Česká republika. Uskutoční sa v dňoch od 19. do 22. októbra 2021. Naši žiaci budú mať príležitosť sa počas týchto dní naučiť rôzne veci, napr. spolupracovať so žiakmi z iných krajín, pracovať v online priestore, komunikovať a prezentovať svoje výsledky práce v cudzom jazyku.

    Na túto novú skúsenosť sa už teraz veľmi tešíme!