• Projekt

    • SPOLU MÚDREJŠÍ

    • Naša škola sa zapojila do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 2“. V tomto projekte sa do doučovania zapája 20 pedagógov a približne 100 žiakov z našej školy. Doučovanie nadväzuje na predchádzajúci projekt Spolu múdrejší, ktorý na škole prebiehal od apríla do júna 2021.

     Spolu múdrejší 1 a 2

     Spolu múdrejší 3