• On-line hodina Anglický jazyk s 5A- učíme sa Koľko je hodín? - What´s the time?

      On-line hodina Anglický jazyk s 5A- učíme sa Koľko je hodín? - What´s the time?

      On-line hodina Anglický jazyk s 5A- učíme sa Koľko je hodín? - What´s the time?
      Kde si žiaci vytvorili vlastné hodiny a skúšali sme sa takto medzi sebou navzájom.

        

     • Beseda o knihách, 4.A

      Beseda o knihách, 4.A

      V stredu 22.3.2021 sme mali na online hodine slovenského jazyka a literatúry besedu s knihovníčkou p. Švarbalíkovou. Rozprávali sme sa o knihách a o detských spisovateľoch. Dozvedeli sme sa, aké nové knihy sú v knižnici na obecnom úrade. Každý z nás sa mohol podeliť o svoj zážitok z prečítanej knihy a poslať vlastnú ilustráciu z obľúbenej knihy. Bolo to krásne spestrenie dňa.

      FOTOyes

     • 5.A – trieda, v ktorej sa stále číta pre radosť

      5.A – trieda, v ktorej sa stále číta pre radosť

           V 21. storočí sú v popredí moderné informačné technológie a potrebné informácie nájdeme na internete. Preto človek zabúda na knihy a radšej siahne po klávesnici počítača, číta online, prípadne počúva audioknihy.

             Aj napriek týmto vymoženostiam nás kniha sprevádza celým životom. Od „šlabikára“, z ktorého sme sa učili čítať prvé písmenka, cez detské knižky plné krásnych príbehov, až po svetovú beletriu. Knihy sú jednoducho nenahraditeľné. Majú to, čo na internete nenájdeme - voňajú a majú svoje čaro.

             O knihách existuje veľa pekných a v neposlednom rade aj pravdivých výrokov a citátov. Potvrdiť to môžu tí, ktorí knihy čítajú. Pre tých, ktorí ich nečítajú, môžu byť svojím obsahom motiváciou, aby čítať začali, pretože: „Knihy sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta.“ Úžasnou vlastnosťou knihy je, že má moc premeniť zlú náladu na dobrú a dobrú na ešte lepšiu. Na stránkach kníh ožívajú fascinujúce skutočné i neskutočné príbehy, ktoré nás dokážu obohatiť o nové zážitky, poznatky a informácie.

              „Ak neradí čítate, tak ste len nenašli tú správnu knihu,“ hovorí autorka známej knižnej kolekcie Harry Potter. Existuje mnoho kníh, ktoré odložíme po prvých stranách, pretože nás nezaujímajú. Avšak sú knihy, ktoré nás „chytia“ už na prvých stránkach.            Aby sme to dokázali posúdiť, stačí navštíviť kníhkupectvá a školskú alebo obecnú knižnicu a vybrať si z jej ponuky. Túto možnosť majú aj všetci žiaci a zamestnanci našej školy.

              Avšak teraz v čase prebiehajúceho dištančného vzdelávania sa snažíme aj my, žiaci 5.A triedy, čítať zaujímavé knihy doma, ktorými si spríjemňujeme nielen voľný čas, ale aj situáciu, pre ktorú sme sa ocitli doma na dištančnom vzdelávaní, pretože si myslíme, že prežiť voľný čas v spoločnosti dobrej knihy je určite rozumné a užitočné nielen pre prítomnú chvíľu, ale aj pre našu budúcnosť.

      Žiaci 5.A triedy, tr.uč. Mgr. Mária Černá

      FOTOyes

     • Ako si 5. A vyrobila krásne javajky počas dištančného vzdelávania

      Ako si 5. A vyrobila krásne javajky počas dištančného vzdelávania

         História bábkového divadla siaha až do staroveku a  je typickým prejavom mnohých národov, najmä Ázie a Európy. Pôvodné bábkarstvo malo prevažne kočovný charakter. Bábkové divadlo predstavuje špecifický druh zábavy, ktorý rozvíja tvorivosť a fantáziu človeka. Predstavenia bábkového divadla sú síce adresované najmä deťom, ale potešia aj starších divákov. Zaujímavé je, že bábky vedia vytvoriť nezvyčajný rozsah dojmov a zároveň zvládnuť oveľa náročnejšie efekty ako živí herci.

            Aj napriek tomu, že sa vzdelávame dištančne z domu, sme pri príležitosti marca – mesiaca kníh pod vedením triednej učiteľky Mgr. Černej doma vyrobili krásne javajky, s ktorými po návrate do školy zrealizujeme aj bábkovú hru či navštívime Bábkové divadlo v Košiciach. Pevne veríme, že sa Vám naše javajky páčia.smiley

      Žiaci 5.A triedy, tr.uč. Mgr. Mária Černá

      FOTOyes

     • Literárny kvíz v 5.A zábavne aj počas dištančného vzdelávania

      Mesiac marec sa vždy nesie v znamení kníh. Je už tradíciou, že aj naša škola uskutočňuje pre svojich žiakov  počas prezenčnej výučby veľa aktivít či už vo svojom exteriéri alebo v interiéri.  Keďže sa od 26.októbra vzdelávame dištančne, pri príležitosti marca – mesiaca kníh sme si aspoň online chceli pripomenúť  význam tohto mesiaca a to aj prostredníctvom zaujímavých literárnych kvízov a súťaží. Na jednom z nich sa zúčastnili aj žiaci 5. A triedy pod vedením triednej p. uč. Černej. Kvízom sme si nielen preopakovali a upevnili to, čo sme sa už naučili, ale dozvedeli sme sa aj množstvo zaujímavostí  a čo je hlavné – parádne sme sa zabavili. Pevne veríme, že sa pri podobných aktivitách  už čoskoro budeme môcť  stretnúť  aj v škole.

      žiaci 5. A triedy, tr.uč. Mgr. Mária Černá

     • OBN - voda - VI.A+VI.B

      22.marca sme si pripomenuli Svetový deň vody na hodinách občianskej náuky v 6.A a 6.B triede. Po krátkej prezentácii na tohtoročnú tému – Voda a trvalo udržateľný rozvoj absolvovali žiaci kvíz. Pracovali v skupinkách a hľadali odpovede na otázky týkajúce sa dostupnosti, znečistenia a šetrenia vodných zdrojov. Rozprúdila sa čulá diskusia preukazujúca záujem žiakov o túto tematiku. Hodinu sme ukončili zábavnou hrou. Jej výsledkom je online koláž obrázkov, ktoré žiaci vytvorili. Skúste prečítať J

     • Výbuch sopiek v V.A

       

     • Think about It!

      Think about It!

     • Ako sme prepojili Významné osobnosti z VLA so športom :) III.A

      Ako sme prepojili Významné osobnosti z VLA so športom :) III.A