• Krúžky

  •  

    

   Názov
   Bedmintonový krúžok
   Biblický krúžok
   Čítankovo
   Dejepis hrou
   Geograficko - internetový krúžok
   Gitarový krúžok
   Križovatka umení
   Krúžok Erasmus
   Má to háčik
   Malý rozprávkar
   Matematicko - informatický krúžok
   Matematika hrou
   Mladý bádateľ
   Počítačové hry
   Počítačový krúžok
   Pohybové hry - D
   Pohybové hry - CH
   Potulky svetom
   Remeselníci
   Rozprávkovo I
   Rozprávkovo II
   Rozprávkový svet
   Spoločenské hry
   Svet internetu
   Šachový krúžok
   Šikovné rúčky
   Šikovníci
   Šikovníček
   Škola hrou
   Španielčina
   Športové hry
   Tvorivé hry s angličtinou
   Tvorivé písanie
   Tvorivé ruky
   Ukáž, čo vieš!
   Vševedko
   Výtvarný krúžok
   Zdravotnícky krúžok
   Zlatá vareška
   Zručné deti

    

    

  • zatiaľ žiadne údaje