• Krúžky

  •  

    

   Názov
   Bedmintonový krúžok
   Biblický krúžok
   Čítankovo
   Dejepis hrou
   Geograficko - internetový krúžok
   Gitarový krúžok
   Križovatka umení
   Krúžok Erasmus
   Má to háčik
   Malý rozprávkar
   Matematicko - informatický krúžok
   Matematika hrou
   Mladý bádateľ
   Počítačové hry
   Počítačový krúžok
   Pohybové hry - D
   Pohybové hry - CH
   Potulky svetom
   Remeselníci
   Rozprávkovo I
   Rozprávkovo II
   Rozprávkový svet
   Spoločenské hry
   Svet internetu
   Šachový krúžok
   Šikovné rúčky
   Šikovníci
   Šikovníček
   Škola hrou
   Španielčina
   Športové hry
   Tvorivé hry s angličtinou
   Tvorivé písanie
   Tvorivé ruky
   Ukáž, čo vieš!
   Vševedko
   Výtvarný krúžok
   Zdravotnícky krúžok
   Zlatá vareška
   Zručné deti

    

    

   • THAz
   • Angličtina hrou + FIE
   • BEDz
   • Bedmintonový krúžok
   • BIBz
   • Biblický krúžok
   • CSJz
   • Cvičenia zo SJL
   • ERAz
   • Erasmus klub
   • FLKz
   • Filmový klub
   • GEKz
   • Geoinformatický krúžok
   • LESz
   • Letom svetom
   • MTHz
   • Má to háčik
   • MKUz
   • Malí kuchári
   • MAIz
   • Matematicko informatický krúžok
   • MAHz
   • Matematika hrou
   • MLBz
   • Mladý bádateľ
   • POHz
   • Počitačové hry
   • POCz
   • Počítačový krúžok
   • PTTz
   • Príprava na T9
   • REMz
   • Remeselníci
   • ROKz
   • Rozprávkový krúžok
   • SPOz
   • Spoločenské hry
   • SACz
   • Šachový krúžok