• Krúžky

  •  

    

   Názov
   Bedmintonový krúžok
   Biblický krúžok
   Čítankovo
   Dejepis hrou
   Geograficko - internetový krúžok
   Gitarový krúžok
   Križovatka umení
   Krúžok Erasmus
   Má to háčik
   Malý rozprávkar
   Matematicko - informatický krúžok
   Matematika hrou
   Mladý bádateľ
   Počítačové hry
   Počítačový krúžok
   Pohybové hry - D
   Pohybové hry - CH
   Potulky svetom
   Remeselníci
   Rozprávkovo I
   Rozprávkovo II
   Rozprávkový svet
   Spoločenské hry
   Svet internetu
   Šachový krúžok
   Šikovné rúčky
   Šikovníci
   Šikovníček
   Škola hrou
   Španielčina
   Športové hry
   Tvorivé hry s angličtinou
   Tvorivé písanie
   Tvorivé ruky
   Ukáž, čo vieš!
   Vševedko
   Výtvarný krúžok
   Zdravotnícky krúžok
   Zlatá vareška
   Zručné deti

    

    

   • AERz
   • Angličtina - Erasmus
   • ANHz
   • Angličtina hrou
   • BEDz
   • Bedmintonový krúžok
   • BIBz
   • Biblický krúžok
   • CITz
   • Čítankovo
   • COSz
   • Čo sa sluší a čo nie
   • FUTz
   • Futbalový krúžok
   • GEOz
   • Geoinformatický krúžok
   • HRBz
   • Hra na bicie
   • HRKz
   • Hra na klavíri
   • LESz
   • Letom svetom
   • MAKz
   • Malí kuchári
   • MAMz
   • Malí muzikanti - gitara
   • MATz
   • Matematicko-informatický krúžok
   • MAHz
   • Matematika hrou
   • POCz
   • Počítačko
   • POHz
   • Počítačové hry
   • REMz
   • Remeselníci
   • Rozz
   • Rozprávkový krúžok
   • SONz
   • Svet okolo nás