• Novinky

     • Jeden svet

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Jeden svet.

      Žiaci triedy 9.A sa na hodine informatiky v novembri zúčastnili festivalu Jeden svet, kde sa ponorili do fascinujúceho sveta online dokumentárneho príbehu s názvom "Život v Kábule". Film, ktorý zachytáva osudy mladých žien Rahy a Marwy z Afganistanu, ponúka pohľad na ich životy po návrate Talibanu k moci v lete 2021.

      Žiaci zaujal tento animovaný dokumentárny film, ktorý bol vytvorený na základe stoviek hlasových záznamov, ktoré si Raha a Marwa vymenili s novinárkou Caroline Gillet počas niekoľkých mesiacov po udalostiach z roku 2021. Tento jedinečný prístup umožnil divákom nahliadnuť do sveta hrdiniek, spoznať ich emócie a vnímať dramatické zmeny, ktoré prežívali.

      Účasť triedy na festivale Jeden svet poskytla príležitosť pre hlbokú reflexiu a diskusiu o globálnych udalostiach a ich dopade na jednotlivcov. Žiaci si odniesli nielen nové poznatky o situácii v Afganistane, ale aj inšpiráciu k otázke ľudských práv, slobody prejavu a dôležitosti aktivizmu.

      Festival Jeden svet tak nielen obohatil vedomosti triedy 9.A, ale aj podnietil diskusie a povzbudil žiakov k zamýšľaniu nad témami, ktoré nás všetkých formujú ako globálnu spoločnosť.

       

     • Predstavenie - NA CESTE S INDIÁNMI ZA POZNANÍM

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Predstavenie - NA CESTE S INDIÁNMI ZA POZNANÍM.

      Žiaci 5.A, 6.A a 7.A mali v utorok 5.12.2023 možnosť cestovať v čase a zažiť bežný deň pôvodných obyvateľov Ameriky prostredníctvom Divadla Neon.  Žiaci sa za pomoci “Indiána“ oboznámili so základnými poznatkami o rozmiestnení jednotlivých kmeňov na kontinente, historickou i kultúrnou mapou Ameriky a jednotlivými typmi indiánskych obydlí. Vyskúšali si i výrobu múky pôvodným spôsobom a spoznali nástroje bežnej potreby ako sú poľnohospodárske náradia, zbrane a pod.

      Celé predstavenie bolo ukončené dôležitou myšlienkou, aby sme si navzájom pomáhali, podporovali sa a nerobili medzi sebou rozdiely, aby sme nedopadli práve ako pôvodní obyvatelia v Amerike.

     • Hodiny fyziky trošku inak...

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodiny fyziky trošku inak....

      6. ročník – skúmali sme vlastnosti tuhých látok – tvárnosť, tvrdosť, krehkosť

      8. ročník – žiaci vyrábali spektroskop, zariadenie na rozklad svetla

      9. ročník – elektroskop, ktorý slúži na zisťovanie elektrického stavu telies

    • Európsky týždeň boja proti drogám – 13.11. – 19.11.2023
     • Európsky týždeň boja proti drogám – 13.11. – 19.11.2023

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky týždeň boja proti drogám – 13.11. – 19.11.2023.

      Tak ako každoročne, aj tento rok sme sa v rámci prevencie proti drogám venovali so žiakmi rôznym aktivitám. Žiaci si mohli vypočuť v školskom rozhlase rozhlasovú reláciu k danej téme. Na výchovných predmetoch sa konali diskusie a rôzne zdraviu prospešné aktivity. Žiaci tiež za pomoci svojich učiteľov vytvárali tematické nástenky, plagáty i rôzne výtvarné a literárne práce. Zopár ukážok žiackych prác si môžete pozrieť nižšie.

                                                                                 

                                                                                                                                                         p. uč. Kačurová

       

    • SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS - 1.december
     • SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS - 1.december

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS - 1.december.

      Svetový deň boja proti AIDS, ktorý si každoročne pripomíname 1. decembra, sa usiluje vyjadriť podporu ľuďom s HIV/AIDS, pripomenúť význam prevencie, intenzívnejšie vzdelávať a zvyšovať povedomie žiakov o infekcii HIV a ochorení AIDS.
      Červená stužka sa stala univerzálnym symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS. Pripomína nám dôležitosť boja proti šíreniu tohto vírusu. V 7.a 8. ročníkoch ZŠ sme sa   venovali diskusii na danú tému. V závere sa chcem poďakovať žiakom a učiteľom druhého stupňa za výtvarné práce, poďakovanie patrí aj všetkým triednym učiteľom za prezentovanie témy na triednických hodinách.   

    • OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV
     • OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

     • Dňa 27.11.2023 sa na našej škole uskutočnila olympiáda venovaná ľudským právam. V tomto roku si pripomíname už 26. ročník tejto zaujímavej súťaže, nad ktorou už piaty krát za sebou prevzala záštitu p. prezidentka Zuzana Čaputová.

      Žiaci 8. a 9. ročníka si zmerali svoje vedomosti a spomedzi všetkých zúčastnených sa najlepšie darilo žiakom 9.A triedy.

      Najvyšší počet bodov si vybojovali Michaela Bačová, Natália Lučaiová a Maximilián Majoroš.

      Srdečne blahoželáme!