• OZNÁMENIE

    • Vedenie školy podáva informáciu o udelení  voľna žiakom na deň 27.10.2021 v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka z prevádzkových dôvodov. Nástup do školy 2.11.2021(utorok).

     Riaditeľka školy                                                        

     Mgr. Terézia Besterciová    • Európsky týždeň programovania

    • Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou.

     Keď sa naučíme programovať, pomôže nám to pochopiť svet okolo nás, ktorý sa rýchlo mení, rozšíriť si vedomosti o fungovaní technológií a rozvinúť si zručnosti a schopnosti, vďaka ktorým objavíme nové nápady a inovácie.

     Tento školský rok prebiehal Európsky týždeň programovania v dňoch od 9.10 do 24.10.2021 a zapojila sa aj naša škola. Šikovní žiaci druhého stupňa na hodinách informatiky vytvorili niekoľko zvukových a hudobných projektov v programe Scratch. Ukážky ich práce si môžete pozrieť kliknutím na nasledovné linky:

     https://scratch.mit.edu/projects/585651010/

     https://scratch.mit.edu/projects/585206265/

     https://scratch.mit.edu/projects/587328581/

      

     Viac informácií o tejto akcii nájdete na stránke https://codeweek.eu/.

      

    • HODINA DEŤOM

    • Byť rodičom je ťažké, no byť jednorodičom... Na Slovensku je ohrozená chudobou až polovica z takmer 168 tisíc jednorodičovských rodín. Asi také je byť na Slovensku jednorodičom. Takmer tisícka z nich nás už požiadala  o pomoc!Aj preto je 23. ročník nášho grantového programu Hodina deťom venovaný pomoci deťom z jednorodičovských rodín. Pomôžeme im s nákladmi na bývanie, stravu, lieky alebo školské pomôcky či podporné služby. Bez Vás to nezvládneme.

     Zbierka na našej škole sa uskutoční vo štvrtok 21. októbra 2021.  

     Ďakujeme

    • Workshop: Deň kedy sa mlčalo

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Workshop: Deň kedy sa mlčalo.

     Žiaci 9. ročníka sa v piatok 15.10.2021 zúčastnili worskshopu, ktorý viedli rovnako ako každý rok, lektori z občianskeho združenie Post Bellum. Počas tvorivej dielne sa žiaci zoznámili na vlastnej koži s témami kolektivizácie a znárodňovania na československom vidieku.

     Žiaci sa dostali do konkrétnej dediny, prevzali roly skutočných ľudí a zoznámili sa so základnými pojmami 50. rokov. Zažili voľby v roku 1948, znárodňovanie, dostali sa do situácie, kedy sa museli rozhodnúť, či vstúpia do družstva a či pomôžu ľuďom z dediny, ktorí sa musia vysťahovať.

    • OZO

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album OZO.

     Počasie nám v piatok 15.10.2021 doprialo slnečný jesenný deň, ktorý sme využili na OZO. Presun v rámci dňa sme si obohatili ďalšími činnosťami. Topografiu si naši žiaci mohli vyskúšať priamo v teréne pod odborným dohľadom pani učiteľky Timárovej. Zo zdravotnej výchovy sa deti mohli naučiť a vyskúšať obväzové techniky, ktoré im názorne predviedla pani učiteľka Černá. Tento deň môžeme hodnotiť ako úspešný a vydarený.

    • Dôležitý oznam pre rodičov

    • Oznamujeme, že od 14.10.2021(štvrtok) budú všetci žiaci ŠT a pedagógovia, ktorí vyučujú v špeciálnych triedach, z dôvodu šíriaceho sa ochorenia Covid -19 v karanténe do 22.10.2021. Nástup učiteľov na pracovisko a žiakov do školy bude 25.10.2021(pondelok).

                                                                               Riaditeľka školy

    • Európska noc výskumníkov na Slovensku

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Európska noc výskumníkov na Slovensku.

     Aj v tomto roku sa uskutočnil na Slovensku festival vedy pod názvom Európska noc výskumníkov.  Mottom 15. ročníka bolo „Vyskúšaj to! Je to veda.“, ktorého cieľom bolo navnadiť mladých ľudí k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu. Realizácia programu zostala v online priestore vzhľadom na pandemickú situáciu. Vedci z rôznych odborov prostredníctvom prednášok, diskusii, pokusov a interaktívnych ukážok preukázali, že za všetkými javmi okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetlenia a princípy. Naša škola sa tento rok zapojila do aktivity Vedecký kuriér, v rámci ktorej boli aj ku nám distribuované vedecké sety pre žiakov. Naši žiaci sa so záujmom zhostili jednotlivých pokusov a sami si vyskúšali, ako taká práca vedca môže vyzerať. Tí, ktorí zmeškali jednotlivé prednášky a mali by záujem si ich vypočuť, budú môcť využiť stránku https://www.nocvyskumnikov.sk/ a vypočuť si ich z archívu.

     Už sa tešíme na ďalší ročník!