• No discrimination! We are all European citizens!

    • Vyhrali sme logo súťaž pre taliansky projekt pod názvom No discrimination! We are all European citizens! Obrázok, ktorý nakreslila na túto tému žiačka 9.A - Vanesa Vitániová vyhral. Do súťaže o logo projektu bolo zapojených ešte ďalších 5 krajín : Taliansko, Rumunsko ,Francúzsko, Poľsko a Nemecko.

     Gratulujeme!

    • Súťaž - ,,Rozcvička na každý deň“

    •           Možno viete, možno nie, že naša škola sa zapojila do projektu „Viem, čo zjem“, ktorý podporuje Úrad verejného zdravotníctva SR, Nestlé a Neuropea s podporou Ministerstva školstva VVaŠ SR (viac informácií nájdete tu: https://www.viemcozjem.sk). Na uvedenej stránke nájdete aj typy na rôzne  zdravé recepty.

                 Keďže sa všetci vzdelávame dištančne, veľmi dlho sedíme počas online hodín za počítačom. Všetkým nám chýba pohyb a dlhé či nesprávne sedenie za PC nám teda môže spôsobiť problémy s chrbticou. Rozcvička je ideálny spôsob, ako sa ponaťahovať, uvoľniť a dokonca aj odreagovať pri online vyučovaní. Z tohto dôvodu Úrad verejného zdravotníctva v spolupráci s vyššie spomenutými organizáciami vyhlásil súťaž s názvom ,,Rozcvička na každý deň“, ktorej podstatou bolo zostaviť sériu cvikov podporujúcich zdravie našej chrbtice. Do súťaže sa zapojila aj naša žiačka zo 6. A – Gabriela Lukáčová, ktorá do nej poslala nádhernú zostavu cvikov ideálnych na rozcvičenie si celého tela počas namáhavého a dlhého sedenia v rámci online vyučovania. Pevne verím, že sa do podobných zaujímavých súťaží zapojíte v budúcnosti aj Vy priatelia v hojnom počte. 😊

      

                                                                                                               Mgr. Mária Černá, koordinátorka Zdravej školy

      

    • Ponožková výzva

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ponožková výzva.

     Veľmi pekne ďakujeme za ponožkové variácie, ktorými ste spolu s nami podporili myšlienku, že každý sme iný & to robí náš svet pestrejším a krajším. 21. marec = Svetový deň Downovho syndrómu.

    • Zápis do I. ročníka

    • Základná škola, Veľká Ida 1

     pozýva rodičov a deti na  zápis do I. ročníka v školskom roku 2021/2022, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. a 9. apríla 20201 v čase od 8.00 - 15.30. Zápis sa týka detí, ktoré do 31. 8. 2021 dovŕšia šesť rokov.

     Zápisu sa zúčastnia rodičia spolu s deťmi.

      

     Vzdelávacie možnosti:

     • výučba cudzích jazykov,
     • anglický jazyk od 1. ročníka,  španielsky jazyk  a ruský jazyk  od  3.ročníka,
     • výučba šachu
     • pomoc pri učení  sa a vzdelávaní žiakov ponúka špeciálny pedagóg,
     • pomoc pri učení sa žiakov novou  overenou metódou  v zahraničí (Feuerteinove inštrumentálne obohacovanie ) rozvoj kognitívneho potenciálu detí,
     • informatická výchova od 1.ročníka
     • množstvo zaujímavých krúžkov ( informatický, futbalový, basketbalový, výtvarný, dramatický, športovo – pohybový, Angličtina hrou, Tvorivé písanie, Tvorivé hry)
     • organizovanie lyžiarskeho, plaveckého výcviku,
     • spolupráca so školami v zahraničí, výmenné pobyty- Erazmus (Turecko, Rumunsko, Litva, Česká republika, Poľsko...,
     • technické vybavenie tried a učební
     • Čarovná noc v knižnici a iné zaujímavé podujatia
     • profesionálny prístup kvalifikovaných pedagógov

     V prípade striedavej starostlivosti je na zápise nutná prítomnosť obidvoch rodičov. K zápisu je potrebné doniesť: rodný list dieťaťa, kartu poistenca,   občiansky preukaz rodičov.

     Bližšie  informácie o našej škole a zápise do 1. ročníka môžete získať na tel. čísle:

     0904111123 zást.riad.školy, 0917539349 riaditeľka školy.

     Tešíme sa na Vašu účasť!

      

     Viac informácií TU: Zápis do prvého ročníka

      

      

    • Dôležitý oznam!

    • Vážení rodičia, milí žiaci.

     Po víkendovom testovaní obyvateľov obce Veľká Ida sa zriaďovateľ obce so súhlasom RÚVZ v Košiciach a riaditeľky školy, rozhodli zajtra 1.3.2021 ešte školu pre prezenčné vyučovanie žiakov neotvárať. Pokračujeme v dištančnej forme vyučovania, naďalej bude otvorený školský klub pre žiakov, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre.

     V pondelok zasadne krízový štáb obce. O rozhodnutí  krízového štábu ako pokračovať ďalej Vás budem včas informovať.   

     S pozdravom RŠ

    • Jarné prázdniny

    • Od 22.februára do 26.februára 2021 budú jarné prázdniny. Prepokladaný nástup do školy včas oznámime.

    • Oznam

    • Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe rozhodnutia krízového štábu , zriaďovateľa školy a po dohode s riaditeľkou školy vám oznamujeme, že  od pondelka 8. 2. 2021 až do odvolania pokračujeme v dištančnom vzdelávaní žiakov na 1. aj 2. stupni ZŠ. Dôvodom je kritická epidemiologická situácia. ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry bude prebiehať aj naďalej.

     Vo Veľkej Ide 7.2.2021                         riaditeľka školy

    • Otvorenie školy od 8.2.2021

    • Milí rodičia, vážené kolegyne a kolegovia.

     Dnes v nedeľu 7.2. 2021 o 13.30 hod. zasadne krízový štáb obce Veľká Ida, ktorý rozhodne o otvorení, resp. neotvorení školy od pondelka 8. februára. Po skončení zasadnutia ihneď zverejníme rozhodnutie.

     Riaditeľka školy

    • Oznam

    • Otváranie škôl od 8.2.2021

     Milí žiaci, vážení rodičia!

     Od pondelka 8. februára 2021 bude otvorená škola pre žiakov 1. stupňa ZŠ, špeciálnych tried a  pre žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí sa nemôžu dištančne vzdelávať. Ostatní žiaci 2. stupňa budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

     1. Testy – otestovaný musí byť aspoň jeden zákonný zástupca žiaka na stupni, v špeciálnych triedach a žiaci 2. stupňa , ktorí nemajú možnosť sa dištančne vzdelávať,  ako aj ich   zákonný zástupca.  
     2. Žiaci 1. stupňa sa netestujú aj keď presiahli vek 10 rokov.
     3. Všetci zamestnanci pri nástupe do práce – negatívny test.
     4. Test nesmie byť starší ako 7 dní. 
     5. Ak sa rodič rozhodne, že nepošle svoje dieťa do školy, nebude mať žiadnu výnimku z vychádzania a bude potrebovať negatívny výsledok testu aj na prechádzku v prírode. 
     6.  Minister školstva upozorňuje, že pri dištančnom vzdelávaní, ak bude prezenčné vzdelávanie,  pôjde skôr o individuálne zadávanie úloh, keďže učitelia sa budú venovať predovšetkým žiakom v škole. Rodičia, ktorí nepošlú svoje deti navštevujúce spomínané ročníky do škôl, nebudú mať nárok ani na vyplácanie OČR. 
     7. Testovanie  vo Veľkej Ide sa uskutoční dňa 5.2.2021 nasledovne: od 15. 00 hod do 16. 00 hod. sa budú testovať zamestnanci ZŠ a MŠ, od 16. 00 hod – do 20.00 hod. bude prebiehať testovanie pre rodičov 1. stupňa, špeciálnych tried a žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu a ich zákonných zástupcov v budove ZŠ vo Veľkej Ide.
     8. V prípade, že sa objavia pozitívne prípady medzi deťmi alebo pedagógmi, školy sa budú riadiť tzv. školským semaforom.  Budú teda platiť rovnaké pravidlá ako platili už na začiatku nového školského roka. Regionálne úrady verejného zdravotníctva budú mať právo zatvoriť školy v danom regióne v prípade, že sa u nich bude situácia vyvíjať zle.
     9. Ak škola alebo školské zariadenie nenaplní podmienky otvorenia prezenčnej výučby, budeme  pokračovať  v dištančnej forme. Tak isto bude škola pokračovať v dištančnej forme, ak výsledky testovania neumožnia spustiť prezenčnú výučbu, napr. vysoký počet infikovaných zamestnancov alebo vysoký počet infikovaných zákonných zástupcov či žiakov.
     10. Školská dochádzka

     V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

     1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

     2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

     3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

       11. Školský klub detí

     Otvorí sa  školský klub detí ak bude prezenčné vyučovanie, po splnení testovania rodičov ( negatívny test) nielen pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre.

     COVID AUTOMAT - Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) - zdroj: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

     Škola/školské zariadenie         Forma                 Prezenčne

     Špeciálne triedy                                          prezenčne                  test zamestnancov a zákonného zástupcu

     ZŠ 1. stupeň a 0. roč.                                  prezenčne                test zamestnancov a zákonného zástupcu

     ZŠ 2. stupeň                                                 Dištančne a/alebo možnosť vytvárania 5+1 ak nie je možnosť     dištančnej  formy vzdelávania

                                                                                                             test zamestnancov a pri prezenčnom 5+1

                                                                                                              test zákonného zástupcu žiaka