• BIELA PASTELKA

    • Dňa 23.septembra 2022 sa na našej škole uskutoční verejná zbierka BIELA PASTELKA pre nevidiacich a slabozrakých.

     Vopred ďakujeme.

    • Všeplenárne rodičovské združenie

    • Vážení rodičia, všeplenárne rodičovské združenie sa bude konať dňa 13. 9. 2022 (utorok)

     o 15.00 hod. v budove školy. Triedne rodičovské združenia sa uskutočnia

     po ukončení všeplenárneho rodičovského združenia.

      

     Vedenie školy

    • Začiatok školského roka 2022/2023

    • Milí žiaci, rodičia!

     Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra (pondelok) o 8.00 vo vnútornom átriu školy.

     Mgr. Terézia Besterciová

            riaditeľka školy

    • Letná škola 2022 - zhrnutie

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Letná škola 2022 - zhrnutie.

     Záverečná správa

     Letná škola

     11.07.2022 – 22.07.2022

      

     Počet žiakov: 54

     Počet pedagógov: 4

     Počet asistentov: 5

     Zhodnotenie:

                 Cieľom letnej školy, ktorá sa organizovala vo vyššie spomenutom termíne, bolo poskytnúť žiakom možnosť na osvojenie, upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí žiakov, ako aj na vzdelávanie. Formát letnej školy bol postavený na poznávaní kultúr a zvykov iných štátov. Žiakom sme týmto chceli poskytnúť aj možnosť adaptácie na začatie nového školského roka a to najmä po stránke socializačnej a vzdelávacej.

                 Výchovno-vzdelávacia činnosť LŠ prebiehala projektovou metódou a to pod názvom „Spoznaj kultúru a zvyky iných štátov“ . Každý deň bol tematicky zameraný na iný štát  v rámci názvu projektu LŠ nasledovne:

     1.DEŇ:  ,, Spoznávame  Anglicko“:

     - v tento deň  prebiehali vzdelávacie aktivity zo slovenského jazyka a literatúry,  matematiky. Po týchto aktivitách žiaci formou prezentácie a videí spoznávali Anglicko, jeho zvyky a tradície. Neskôr  pracovali s knihou  Letná škola 2022.  Ďalšou  aktivitou bola  tvorba projektu  Anglické mesto.  Z kartónu žiaci vyrábali domčeky, autá, telefóne búdky a vlajky. 

     2. DEŇ: ,, Spoznávame  Anglicko“:

     - na druhý deň žiaci precvičovali učivo z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Pozerali videá o živote kráľovskej rodiny. Nacvičovali báseň v angličtine, spievali piesne. Ďalšou aktivitou  bola výroba   kráľovských  koruniek.  Na záver dňa sme zahrali rôzne pohybové hry na školskom ihrisku.    

     3. DEŇ: ,, Spoznávame   Španielsko“:

     - aj tretí deň LŠ  prebiehali vzdelávacie aktivity zo slovenského jazyka a literatúry,  matematiky. Formou prezentácii a videí žiaci spoznávali  Španielsko, jeho zvyky a tradície. Nasledovala aktivita “Hráme sa na Španielov“. Počas tejto aktivity žiaci vyrobili gitary, vejáriky, kvety. Poobedňajšou aktivitou boli pohybové hry a aktivity.  

     4. DEŇ: ,, Spoznávame  Ukrajinu“:

     -štvrtý deň LŠ bol zameraný na spoznávanie  Ukrajiny. Na začiatku tohto dňa prebiehali vzdelávacie aktivity zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky s vyššie uvedeným tematickým zameraním. Deti  sa zoznámili aj s ukrajinskou abecedou, zvykmi a tradíciami, či aktuálnou situáciou na Ukrajine. Spestrením dňa bolo nácvik ukrajinských pohybových piesní a maľovanie na tvár. V poobedňajších hodinách dievčatá vyrábali venčeky a chlapci šable.

     5. DEŇ: ,, Spoznávame  Ukrajinu“:

     -  na piaty deň letnej školy si žiaci opäť precvičovali učivo z MAT a zo SJL. Ďalšia aktivita  bola venovaná tvorbe plagátov Ukrajinská chata. Na záver žiaci s chuťou nacvičovali  ukrajinské pohybové piesne.

     6. DEŇ: ,, Spoznávame  Maďarsko“:

     - v tento deň  prebiehali vzdelávacie aktivity zo slovenského jazyka a literatúry,  matematiky. Nasledovali aktivity, ktoré  formou prezentácie žiakov oboznamovali o Maďarsku. V tento deň žiaci vyrábali  plagát  „Pri mori“ s použitím prírodnín – mušlí. V poobedňajších hodinách  boli realizované  športové hry a súťaže na školskom ihrisku.

     7. DEŇ: ,, Spoznávame  Maďarsko“:

     - na siedmy deň letnej školy si žiaci z rána precvičili učivo z MAT a zo SJL. Potom sme navštívili nádherné múzeum Ilošvaj vo Veľkej Ide. Tam žiaci mohli vidieť, ako žili ľudia v minulostí, ako sa obliekali a ako mali zariadené domy. Poobedňajšie činnosti bolo venované vyrobe  koníkov z odpadového materiálu a odznakov s tematikou Maďarska.  

     8. DEŇ: ,,Spoznávame  rómsku  kultúru“:

     - ôsmy deň LŠ bol venovaný rómskej kultúre. Na začiatku dňa prebiehali vzdelávacie aktivity zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky. Nasledovali aktivity, ktoré  formou prezentácie  oboznamovali o histórii Rómov, o ich zvykoch a tradíciách. V tento deň žiaci spoločne vyrábali  rómsku vlajku. Pripomenuli sme si povesť o Cigánskom hrade vo Veľkej Ide. Poobedňajší čas  bol venovaný rómskym tancom – Rómska zábava „bašavel“.

     9. DEŇ: ,, Spoznávame  Slovensko“:

     - na deviaty  deň letnej školy si žiaci precvičovali učivo z MAT a SJL. Potom formou prezentácie a videá spoznávali krásy a zaujímavosti a históriu Slovenska. V tento deň žiaci vytvárali  projekt Moje Slovensko.  Na  záver dňa zaspievali slovenské ľudové pesničky.

     10. DEŇ: ,, Spoznávame  Slovensko“:

     - posledný deň letnej školy bol zameraný na tvorbu spomienkovej knihy „Letná škola 2022“. Aj v posledný deň sme sa venovali vzdelávacím aktivitám. Vytvorili sme šperkovničku z odpadového materiálu a mušličiek a pohárov na odkladanie farbičiek a iných drobnosti. V poobedňajších hodinách  sme sa vybrali na vychádzku  do okolia školy a do parku. V závere dňa sme vyhodnotili celé dva týždne, ktoré sa niesli v znamení radosti a spokojnosti ako žiakov, tak aj pedagógov.

      

      

      

      

    • Výlet - Aquacity Poprad

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výlet - Aquacity Poprad.

     V piatok 24. júna sme využili krásny slnečný deň a navštívili sme  AQUACITY v Poprade.

     Počasie nám vyšlo a slniečko hrialo po celý deň. Vody popradského aquaparku sme zdvihli o objem dvadsiatich tiel z našej školy. Vybláznili sme sa na toboganoch, vyrobili sme vlnobitie v šálke... Užili sme si krásny teplý deň na plávanie a oddych zároveň. 

    • Výlet - ZOO + DinoPark Košice

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výlet - ZOO + DinoPark Košice.

     Vo štvrtok 23. júna 2022 sa 28 žiakov našej školy (žiaci z 4.B, 1.B a 3.A ŠT) zúčastnilo školského výletu do ZOO a DinoParku v Košiciach. Počasie nám prialo od rána. Hneď po príchode do ZOO nás vítali pávy. Po takomto privítaní nadšene a so zvedavosťou sa všetci pustili spoznávať a pozorovať ďalšie zvieratká. Po prehliadke zvierat sme navštívili DinoPark, kde so záujmom obdivovali rôzne druhy dinosaurov v životných veľkostiach. Veľký zážitok mali aj z 3D kina kde sme sledovali príbeh mláďatka a jeho putovanie nebezpečnou prírodou plnou nástrah. Pred odchodom sme nemohli obísť ani lanovú dráhu a detské ihrisko kde si všetci zmerali svoje sily. 

    • Škola v prírode - Dedinky

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Škola v prírode - Dedinky.

     CK DELTA sprostredkovala žiakom našej školy ŠvP v Dedinkách. Ubytovanie detí bolo zabezpečené v penzióne Erika a v chate Jozefína v trojposteľových,  štvorposteľových a päťposteľových izbách. Strava bola zabezpečená 5 x denne, v naozaj vysokej kvalite

     1. deň sme sa oboznámili s okolím obce a keďže bolo veľmi horúco, tak sme si trochu máčali nohy v Palcmanskej Maši.

     2. deň sme sa vláčikom dostali  do Dobšinskej ľadovej jaskyne, no a pred večerou sme sa trochu aj učili.

     3. deň bol oddychový mali sme tvorivé dielne, rozdelili sme sa do skupín. 1.skupina si vyrábala klobúky, 2. skupina vytvárala krajinky z plastelíny, 3. skupina tvorila obrazy servítkovou metódou a 4. skupina si vyrábala gumičky do vlasov na večerný program: Izba baví izbu. Pred večerou sme vybehli na Biele vody, zdolali sme poriadne strmý kopec.

     4. deň sme mali výstup na Geravy, išli sme pod lanovkou, ktorá zatiaľ nie je v prevádzke. Hore nás čakalo prekvapenie. Bola tam krásne pokosená lúka a malá farma: pštros, divé svine a kozičky. Kto chcel, mohol si dať nanuk alebo hranolky. Poobede sme mali jarmok, kde si deti mohli slivkáčmi nakúpiť odmeny. Večer sme si zatancovali na diskotéke a vyhodnotili celú ŠvP.

     5. deň nás čakalo balenie a odchod domov. Na rozlúčku sme si zatancovali Jeruzalemský tanec. Plní zážitkov a radosti sme sa vrátili do domov.

     p. uč. Fedorová a p. uč. Müllerová