• Letná škola 2022

    • Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu Letná škola 2022 „Spoznaj kultúru a zvyky iných štátov“ v termíne od 11.7. – 22.7.2022.

     Letná škola má zložku vzdelávaciu, reflektujúcu na školský vzdelávací program a zložku rozvoja zručností – zameranú na voľnočasové, socializačné a pohybové aktivity. Neprebieha vo forme klasického vyučovania, ale jej primárnym cieľom napriek tomu ostáva vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov. Cieľom našej letnej školy je poskytnúť žiakom možnosť na osvojenie, upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí žiakov, ako aj na vzdelávanie. Formát letnej školy je postavený na poznávaní kultúr a zvykov iných štátov.

     Letná škola je plne hradená z finančných prostriedkov, ktoré na tento účel vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe Memoranda o spolupráci s UNICEF a žiaci za účasť v Letnej škole teda neplatia žiadne poplatky. V rámci Letnej školy bude žiakom okrem programu zabezpečené aj stravovanie.

     Program letnej školy:

     08,00 – 11,00 – zážitkové vzdelávanie s rôznymi zábavnými aktivitami + desiata

     11,00 – 11,30 – obed

     11,30 – 14,00 – krátky oddych, športové súťaže, tvorivé dielne, pobyt v prírode

     14,00 – odchod domov


    • Vyhodnotenie antistresového týždňa.

    • Vyhodnotenie antistresového týždňa.

      

      Psychologická sila farieb.
     Farby majú veľkú silu, pretože ovplyvňujú našu náladu a pocity. Osobný postoj k farbám každého jednotlivca závisí od rôznych faktorov, ako je charakter osoby, vek, pohlavie, nálada, móda.

     Každý z nás má svoje vlastné spektrum preferovaných farieb, ktoré vyjadrujú osobnosť človeka a ovplyvňujú jeho náladu. Vnímanie týchto farieb teda závisí od našich preferencií k istým farbám, typu a intenzite svetla (denné svetlo alebo umelé svetlo, intenzite svetla v miestnosti), biorytmu (farby vnímame inak ráno a inak večer),...

      Tak teda poďme spoznať niekoľko základných charakteristík farieb:

     Červená farba je vášnivá, odvážna a nebezpečná zároveň. Predstavuje energiu, vitalitu, rýchlosť, dynamiku.

     Modrá farba vyžaruje múdrosť a rozvoj. Spája vodu a oblohu, núti nás k mysleniu, slobode a hĺbavosti. Takisto je známa v úlohe autority, čistoty a ochrany.

     Zelená farba je farbou trpezlivosti. Predstavuje prírodu, šťastie, bezpečnosť a rovnováhu. Zvolené odtiene zelenej nás dokážu upokojiť a zároveň osviežiť

     Žltá farba predstavuje kreativitu a vyjadruje radosť a veselosť, takže žltá farba sa obyčajne spája s mladosťou, hravosťou a zvedavosťou.

     Ružová farba je farbou zábavy, hravosti, pozitívneho myslenia, jemnosti a ženskosti.

     Tak čo pocítili ste to aj vy? Verím , že ste tento týždeň mali farebnú náladu 😊 Všetkým zúčastneným chceme veľmi pekne poďakovať a snáď ste si medzi nimi našli aj tú svoju obľúbenú.

    • Antistresový farebný týždeň

    • ​​​​​Antistresový farebný týždeň​​​​​​

     ​​​​​​Poznáte význam farieb?

     Čo predstavuje fialová farba, čo čierna farba, čo vyžaruje modrá farba?

     Je zelená farba, farba vnútorného kľudu? ​​​​​A akú úlohu majú farby v našom živote?   

     Farby na nás vplývajú viac, ako si možno myslíme. Ako vplývajú farby na naše pocity?​​​​​​

     Poďme si to všetci spolu vyskúšať  a začnime v pondelok 20.6.2022

     Červenou farbou , stačí ak si v ten deň oblečieš niečo červené a spravíš si fotku ,alebo si ju spravíme spolu v škole. Pokračovať bude :   

     Modrý utorok

     Zelená streda  

     Žltý štvrtok Ružový piatok.

      

     Pridajte sa k nám !

     Mgr. Sokolová & Mgr. Focková

    • Rómsky Hviezdoslavov Kubín

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Rómsky Hviezdoslavov Kubín.

     Dňa 26.5.2022 sa uskutočnila  recitačná súťaž  ,,Hviezdoslavov Kubín 2.“

      pre  žiakov rómskych tried ZŠ a žiakov špeciálnych tried.

      

     1. kategória  - 1. stupeň ZŠ:

     1. miesto -  Eva Csiszárová z 3.B, Nelka Horváthová z 1.A

     2. miesto –  Vojtech Horváth 3.A, Alex Mirga a Dominika Kuruová z 1.C

     3. miesto -  Zdenka Mirgová zo 4.B, Oskar Putnoky zo 4.B

      

     2. kategória – 2. stupeň ZŠ:

     1. miesto – Viktória Kočmárošová zo 6.A

     2. miesto – Timea Csisárová zo 7.A

     3. miesto – Rodrigo Čisár  a  Samuel Turták z 5.A

      

     3. kategória  - špeciálne triedy:

     1. miesto -  Alana Morová z 3. B ŠT, Miriama Horváthová a Dávid Kuru zo 7. 

                        B ŠT

     2. miesto  - Róbert Horváth z 3. A ŠT

     3. miesto – Virgínia Morová a Kevin Horváth z 3. B ŠT

      

     Recitačnú súťaž  pripravili učiteľky Mgr. Mária Černá, Mgr. Monika Sabolová a PaedDr. Agnesa Gálová.

    • Slávik školy

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávik školy.

     Dňa 23.5.2022 sa uskutočnila  spevácka súťaž  Slávik školy  pre  žiakov rómskych tried ZŠ a žiakov špeciálnych tried.

      

     1. kategória  - 1. stupeň ZŠ:

     2. miesto -  Alex Mirga, Patrik Balog, 1. C

     2. miesto –  Mária Horváthová,  2. B

     2. miesto – Jasmína Mirgová, Eva Csiszárová,  3. B

     3. miesto -  Oskar Putnoky, Valentín Hováth,  4. B

     3. miesto – Denis Horváth, Šeherezáda Janová, 4. B

      

     2. kategória – 2. stupeň ZŠ:

     1. miesto – Laura Csziszárová, 5. A

      

     3. kategória  - špeciálne triedy:

     2. miesto -  Oxana Janová, Kevin Balog, 5. ŠT

     3. miesto  - Šarlota Mórová, Adriana Mórová,  3. B ŠT

     3. miesto – Šeherezáde Kuruová, Alana Mórová, 3 .- 4. ŠT

      

     Súťaž v speve  Slávik školy pripravili učiteľky Mgr. Mária Černá a Mgr. Monika Sabolová.

      

    • Deň detí

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň detí.

     Medzinárodný deň detí je sviatok, na ktorý sa všetky deti tešia. Oslávili sme ho tradične, 1. júna. Počasie nám tento rok prialo, čo prispelo k skvelej nálade. O skvelú zábavu sa postarali superstárista Marin Krausz a Tomáš Oravec, ktorí vniesli na školský dvor plno hudby, zábavy a dobrej nálady. Neskôr sme pokračovali na veselú nôtu. Vystúpenie „žiaci, žiakom“ zavŕšilo pekný deň. Tento deň sa všetkým páčil a zo školy odchádzali s úsmevom na tvári.

    • Únia nevidiacich a slabozrakých

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Únia nevidiacich a slabozrakých .

     Dňa 31. mája 2022 nás v škole navštívili lektorky z Únie nevidiacich a slabozrakých.Únia nevidiacich a slabozrakých je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Ich poslaním je poskytovanie sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia.Pripravili pre žiakov 5. – 9. ročníka veľmi zaujímavú a poučnú prezentáciu o živote so zrakovým postihnutím. Žiaci si vyskúšali pre nás každodenné jednoduché veci, pre zrakovo postihnutého človeka sú to veci, ktoré sa musí naučiť - chodenie s bielou palicou, čítať a písať Braillovo písmo, nalievať vodu do pohára, hrať jednoduché detské hry. Odskúšali si okuliare, s rôznymi diagnózami. Žiaci odchádzali plný zážitkov a nových skúseností.

     Ďakujeme

    • Geografia

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Geografia.

     Naši šikovní piataci dostali za úlohu vytvoriť 3D modely pamiatok UNESCO, o ktorých sa učili v rámci hodín geografie i dejepisu. Žiaci sa so zadaním popasovali na výbornú, veď posúďte sami, spoznávate ich?