• VIANOČNÉ PRIANIE

    • Na Vianoce ako treba,nech nájdete poklad z neba.Pokoj, lásku v hojnosti,dni prežité v radosti.Zdravie, šťastie ešte k tomu,nech prídu do Vášho domu.Na Nový rok správny kroka úsmev po celý rok 2022.

    • Darčeky v škatuli od topánok - odovzdanie

    • Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok? Tento rok po prvý krát sa na našej škole uskutočnila zbierka pre seniorov v našej obci. Dňa 16. 12. 2021 bolo takmer 50 seniorov obdarovaných k vianočným sviatkom.

     Do škatule od topánok sme pre babičky a dedkov prichystali vianočné prekvapenia, či malé darčeky, ktoré im snáď na tvári vyčarili úsmev a radosť. Do zbierky sa zapojili žiaci a učitelia našej školy.

     Všetkým prispievateľom škatúľ, do ktorých sa zmestilo veľa lásky, srdečne ďakujeme.

    • Najkrajšia vianočná ozdoba

    • Už druhý rok prebiehala na našej škole súťaž o NAJKRAJŠIU VIANOČNÚ OZDOBU. Do súťaže sa zapojili žiaci prvého stupňa. Najkrajšie ozdoby boli odmenené. Výhercovia: Olívia Szalabová (4.A), Vanessa Iglaiová (4.A) a Marcus Vaňo (3.A). Blahoželáme

    • Oznam

    • Vážení rodičia, milí žiaci !

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že:

     1. S účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje
      a) školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni základnej školy.
      
     2. Škola zabezpečí dištančné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa.

     3. Projekt „Spolu múdrejší 2“  bude budúci týždeň fungovať na základe pokynu doučujúcich.

     4. Žiaci 1. stupňa ZŠ nastúpia do školy riadne od  pondelka 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021.

     5.  Pre žiakov 1. stupňa bude riadne fungovať  školský klub detí .

     6. V čase od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022 budú mať žiaci vianočné prázdniny. Nástup žiakov do školy bude v pondelok 10. januára 2022.

     7. Rodičia si môžu prebrať antigénové samotesty v priebehu celého týždňa, alebo až v januári,  pri nástupe žiakov do školy. Testy vydáme  na základe žiadosti a  podpisu zákonného zástupcu žiaka.

       Mgr. Terézia Besterciová

        riaditeľka školy


    • A opäť je tu Advent!

    • Slovo Advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená zjavenie alebo príchod.

     Symbolom Adventu je aj adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré symbolizujú štyri nedele pred Štedrým dňom. Postupne sa zapaľujú každú nedeľu. A prečo práve veniec? Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a ktorý zároveň prichádza ako Víťaz, Kráľ a Osloboditeľ- Ježiš Kristus.

     Aj my , žiaci našej školy, sme si chceli naše príbytky vyzdobiť vencom typickým pre toto obdobie. Takto sa vydarilo viazanie a zdobenie adventných vencov nám.

     Požehnaný Advent!                                

                                                                                   Mirka Bačová

                                                                                   Mia Beneova

                                                                                   p. uč. Gálová

    • Vážení rodičia.

    • Od 7.12.2021 do 12.12.2021 vrátane, RÚVZ v Košiciach z dôvodu ochorenia COVID - 19 vydáva rozhodnutie o prerušení školského  vyučovania v  Základnej školy vo Veľkej Ide. Žiaci prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Nástup na prezenčnú výučbu 13.12.2021 s potvrdením od rodiča: „ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

     Vo Veľkej Ide 6.12.2021                                                      riaditeľka školy                                                        

    • Darčeky v škatuli od topánok

    • Milí učitelia, žiaci, rodičia. Tento rok po 1. krát sa môžete zapojiť do predvianočnej akcie „Darčeky v škatuli“, ktorá je venovaná našim seniorom. Potešme našich seniorov so „Škatuľou od topánok“  a darčekmi pre nich potrebnými.

     Obsah krabice: ponožky, rukavice, šál, hygienické potreby ako mydlo, šampón, sprchový gél, hubka, zubná kefka, pasta..., sladké potešenie.

     Darček – škatuľu môžete odovzdať pani učiteľke Radvanovej, pánovi učiteľovi Horváthovi alebo zástupkyni školy.

     Veríme, že potešíme čo najväčší počet seniorov.

     Ďakujeme

    • OZNÁMENIE

    • Vedenie školy podáva informáciu o udelení  voľna žiakom na deň 27.10.2021 v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka z prevádzkových dôvodov. Nástup do školy 2.11.2021(utorok).

     Riaditeľka školy                                                        

     Mgr. Terézia Besterciová    • Európsky týždeň programovania

    • Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou.

     Keď sa naučíme programovať, pomôže nám to pochopiť svet okolo nás, ktorý sa rýchlo mení, rozšíriť si vedomosti o fungovaní technológií a rozvinúť si zručnosti a schopnosti, vďaka ktorým objavíme nové nápady a inovácie.

     Tento školský rok prebiehal Európsky týždeň programovania v dňoch od 9.10 do 24.10.2021 a zapojila sa aj naša škola. Šikovní žiaci druhého stupňa na hodinách informatiky vytvorili niekoľko zvukových a hudobných projektov v programe Scratch. Ukážky ich práce si môžete pozrieť kliknutím na nasledovné linky:

     https://scratch.mit.edu/projects/585651010/

     https://scratch.mit.edu/projects/585206265/

     https://scratch.mit.edu/projects/587328581/

      

     Viac informácií o tejto akcii nájdete na stránke https://codeweek.eu/.

      

    • HODINA DEŤOM

    • Byť rodičom je ťažké, no byť jednorodičom... Na Slovensku je ohrozená chudobou až polovica z takmer 168 tisíc jednorodičovských rodín. Asi také je byť na Slovensku jednorodičom. Takmer tisícka z nich nás už požiadala  o pomoc!Aj preto je 23. ročník nášho grantového programu Hodina deťom venovaný pomoci deťom z jednorodičovských rodín. Pomôžeme im s nákladmi na bývanie, stravu, lieky alebo školské pomôcky či podporné služby. Bez Vás to nezvládneme.

     Zbierka na našej škole sa uskutoční vo štvrtok 21. októbra 2021.  

     Ďakujeme