• Deň Rómov

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Rómov.

     Už tradične si pripomíname Medzinárodný deň Rómov 8. apríla. Pri tejto príležitosti si žiaci druhého stupňa vypočuli zaujímavú prezentáciu o ťažkom živote Rómov v minulosti, svoje poznatky si vyskúšali v tematickom kvíze. Tento deň bol sprevádzaný aj aktivitami ako varením tradičných jedál, maľovaním a kreslením plagátov, či počúvaním a spievaním Rómskej hymny.

      

    • Informatívne rodičovské združenie

    • Vážení rodičia, dňa 20. 4. 2022 (streda) sa uskutoční informatívne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v čase od 13.30 do 15.30 hod. Triedni učitelia Vám radi poskytnú informácie, ktoré sa týkajú prospechu a správania Vašich detí.

    • Veľkonočné prázdniny

    • Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že veľkonočné prázdniny začínajú 14.04.2022 /štvrtok/ a končia 19.04.2022 /utorok/. Nástup do školy po prázdninách je 20.04.2022 /streda/.

    • Svetový deň vody

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň vody.

     Dňa 22.3.2022 prebiehal na našej škole Svetový deň vody. Tohtoročnou prioritnou témou bola podzemná voda.

     V tento deň sme v našich triedach realizovali rôzne aktivity. Vypočuli sme si rozhlasovú reláciu, tvorili plagáty či pridali túto tému do vyučovania.

     My, zástupcovia kolégia Zelenej školy, sme zas navštívili každú triedu, spolužiakom porozprávali o dôležitosti šetriť vodou a dodržiavať pitný režim. Dokonca sme spolužiakov vyzvali, aby sa aspoň jeden celý týždeň pokúsili piť obyčajnú vodu z vodovodu či bylinkový čaj.

     Veríme, že všetkým sa tento deň páčil, dozvedeli sa niečo zaujímavé a podobné aktivity privítajú aj budúci školský rok.


     kolégium Zelenej školy

   • POMOC DEŤOM V OHROZENÍ
    • POMOC DEŤOM V OHROZENÍ


    • Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie. Ochrániť ich dokáže len rýchly a účinný zásah. Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K. Je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne/ 7 dní v týždni.