• Novinky

    • POZNAJ SVOJE TELO
     • POZNAJ SVOJE TELO

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album POZNAJ SVOJE TELO.

      Vedeli ste, že ľudské telo je nesmierne zaujímavý stroj, ktorý pracuje bez prestávky vo dne, v noci? Na hodine biológie sa žiaci VII.A a VII.B triedy zaoberali témou ľudského tela a jeho časťami. Použili sme 3D odnímateľný anatomický model ľudského trupu, na ktorom sme si názorne poukazovali jednotlivé časti tela. Žiaci majú základné vedomostí o ľudskom tele, našou úlohou je ich naďalej rozvíjať a naučiť ich vedieť správne používať.

    • KARNEVAL ŠT - 7.2.2024
     • KARNEVAL ŠT - 7.2.2024

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album KARNEVAL ŠT.

      Po roku bolo na prvom stupni v špeciálnych triedach opäť veselo. Dňa 7. februára sa totižto konal karneval, na ktorý sa všetci tešili.

      Tento rok bol však niečím výnimočný. Žiaci boli v maskách po celý deň, dokonca sa v nich aj učili. Nebolo to však učenie sa v pravom slova zmysle. Pani učiteľky žiakom pripravili zaujímavé úlohy v karnevalom duchu. Samozrejme nechýbalo ani chutné občerstvenie, o ktoré sa postarali p. uč. Palaščáková a p. uč. Mochťáková. Pripravili pravé fašiangové šišky. Akcia sa vydarila k spokojnosti všetkých zúčastnených ☺

                                                                                                                                                      p. uč. M. Besterciová

    • Expert Geniality Show
     • Expert Geniality Show

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Expert Geniality Show.

      V novembri 2023 sa 15 žiakov z 5. až 9. ročníka zapojilo do významnej celoslovenskej vedomostnej súťaže, ktorá je určená pre študentov druhého stupňa základných škôl a stredných škôl, známej pod názvom Expert Geniality Show. Táto súťaž, ktorá každoročne priťahuje množstvo nadaných žiakov z celého Slovenska, je známa svojou vysokou úrovňou náročnosti a rozmanitosťou úloh, ktoré pokrývajú rôzne oblasti vedomostí - od prírodných vied, cez matematiku, až po humanitné a spoločenské vedy.

      Napriek výzvam, ktoré súťaž predstavovala, sa žiaci nezľakli náročnosti úloh a s odhodlaním a zanietením sa pustili do riešenia každej z nich. Výsledky súťaže, ktoré boli s napätím očakávané, boli zverejnené vo februári 2024. Ako sa ukázalo, úsilie a odhodlanie žiakov sa vyplatilo:

      titul Top Expert získali:

      J. Cihan (6.A)

      A. Lechnerová (8.A)

      E. Timárová, N. Lučaiová, L. Harbulyaková, M. Bačová, M. Majoroš (9.A)

      E. Pomothyová, K. Nalevanková, A. Mižáková (9.B)

       

      titul Expert v téme získali všetci vyššie vymenovaní žiaci a žiak Alex Benӧ z 8.A triedy

       

      Gratulujeme všetkým účastníkom k pekným výsledkom a tešíme sa na ďalší ročník!

    • DEŇ BEZPEČNÉHO INTERNETU 2024 - 6.2.2024
     • DEŇ BEZPEČNÉHO INTERNETU 2024 - 6.2.2024

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album DEŇ BEZPEČNÉHO INTERNETU 2024.

      Na našej základnej škole sme v rámci Dňa bezpečného internetu, ktorý sa každoročne koná druhý februárový utorok, opäť upriamili pozornosť na zvýšenie povedomia o bezpečnosti na internete medzi našimi žiakmi a pedagógmi.

      Žiaci 8.A triedy pripravili prezentáciu na tému abeceda bezpečnostného povedomia, ktorú predniesli žiakom 5.A triedy s následnou diskusiou.

      Žiaci 9.A triedy vytvorili komiksy, prostredníctvom ktorých by sa snažili o šírenie digitálneho dobra po internete a žiaci 9.B pripravili náučné plagáty k téme bezpečnosti na internete.

      Uvedomujeme si, že výchova k digitálnej gramotnosti a bezpečnosti by mala byť súčasťou celoročného vzdelávacieho procesu, avšak Deň bezpečného internetu nám poskytuje výnimočnú príležitosť sústrediť sa na tieto témy intenzívnejšie a zároveň osláviť pokroky, ktoré sme v tejto oblasti ako školská komunita dosiahli.

      Plagáty:

      Plagát 1

      Plagát 2

      Plagát 3

      Plagát 4

       

    •  Celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo - 9.2.2024
     • Celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo - 9.2.2024

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo - 9.2.2024.

      Dňa 09. 02. 2024 sme sa s našimi žiakmi zúčastnili celoslovenského kola súťaže Ruské slovo. Na 18. ročníku pod názvom „Svet povolaní“ žiaci reprezentovali  našu školu a košický región. Súťaže sa zúčastnilo 200 žiakov zo ZŠ a SŠ z rôznych častí Slovenska. Súťažilo sa v recitácii a v speve.

      Žiaci z 3.A získali za spev v 1. kategórii 2.miesto v zostave

      Šarlotka Tobákošová, Emmka Staňová, Oskár Nagy.

      Našim milým žiakom blahoželáme a dúfame, že o rok opäť...

     • Projektové sopky 5.A

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektové sopky 5.A.

      Aj v tomto školskom roku vybuchovali sopky v 5.ročníku, ale priame nebezpečenstvo nehrozilo.

       

      ​​​​Karolínka Knapová​​​​​​

      Sabína Lukáčová, Stela Lukáčová a Patrik Belko

      Sabínka Farkašová

      Samuel Havrila

    • Medzinárodný deň hôr - 11.12.2023
     • Medzinárodný deň hôr - 11.12.2023

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Medzinárodný deň hôr.

      Medzinárodný deň hôr, ktorý si pripomíname každoročne 11. decembra, bol pre našich piatakov príležitosťou nielen naučiť sa viac o význame a kráse horských ekosystémov, ale aj ukázať svoju kreativitu a zápal pre ochranu prírody.

      Projekty zahŕňali širokú škálu aktivít a naši piataci tak preukázali nielen svoju šikovnosť, zanietenosť, ale aj zodpovednosť k nášmu životnému prostrediu. Ich práca je dôkazom toho, že mladá generácia má silu a odhodlanie prispieť k lepšiemu svetu.