• Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida  1, 044 55 Veľká Ida

     

    Úradné hodiny pre verejnosť:

     

     

    Vedenie školy :                                    pondelok                    12:30 – 15:00 hod.

                                                                  streda                         12:30 – 15:00 hod.

                                                                  piatok                         12:30 – 15:00 hod.

     

    Hospodárka školy:                             pondelok                     8:00  –   9:00 hod.

                                                                 streda                          13:15 –  14:30 hod.

                                                                 piatok                          8:00  -     9:00 hod.

     

    Výchovný a kariérový poradca:      štvrtok                         11:30 – 14:00 hod.

     

    Špeciálny pedagóg:                           pondelok                      12:30 – 13:45 hod.

                                                                streda                           12:30 – 13:45 hod.

                                                                piatok                           12:30 – 13:45 hod.

     

    Sociálny pedagóg :                           pondelok                      12:30 – 13:45 hod.

                                                               streda                           12:30 – 13:45 hod.

                                                               piatok                           12:30 – 13:45 hod.

     

    Triedni učitelia:                               pondelok                      12:30 – 13:45 hod.

                                                               streda                           12:30 – 13:45 hod.

                                                               piatok                           12:30 – 13:45 hod.

     

     

                                                                                                    Mgr. Terézia  Besterciová

                                                                                                           riaditeľka školy